Sygefravær-lovgivning, udvikling og tværsektorielt samarbejde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Op gennem nullerne var det en udbredt antagelse at sygefraværet i Danmark var højt og stigende, og store reformer af sygedagpengeloven blev iværksat på den baggrund. Artiklen undersøger, om denne antagelse holder stik, og om flere mennesker virkelig var fraværende fra deres job på grund af sygdom op gennem nullerne end tilfældet var ti og tyve år tidligere. Desuden sættes der fokus på, hvordan sygedagpengelovens intentioner om et tættere tværsektorielt samarbejde mellem centrale aktører i sundhedssektoren og socialsektoren er blevet implementeret i praksis. Artiklen konkluderer, at det danske sygefravær har været stor set konstant gennem de sidste mange år, samt at det tværsektorielle samarbejde er hæmmet af et mangefacetteret sæt af barrierer omfattende såvel psykologiske faktorer som lav motivation og strukturelle faktorer som statslige styringsmekanismer.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Volume15
Issue number2
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - 2013

ID: 46324344