For mange svære ord i skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

RESUME INTRODUKTION: Det kan være af vital betydning, at deltagere i f.eks. kliniske fors›g til fulde forstår det sprog, som informationerne er formuleret i. Det samme gælder for indlægssedler i lægemiddelpakninger. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvor mange voksne danskere med læsefærdigheder svarende til mindst 8. klasse, der forstår det sprog, som det sundhedsfaglige personale bruger, når de henvender sig til lægfolk. MATERIALE OG METODER: Med udgangspunkt i en undersøgelse af borgernes forståelse af det sprog, som anvendes i skrivelser fra det offentlige, blev der udført en undersøgelse af forståelsen af nogle ord fra skrivelser fra sundhedsvæsenet. Patientinformationer fra en årgang protokoller, der var indsendt til Den Videnskabsetiske Komite for Frederiksberg og Københavns Kommuner, blev gennemlæst, og der blev gennemf›rt 44 individuelle interview med gennemgang af indlægssedler med kursister på 9. og 10. klassetrin på voksenundervisningscentre (VUC). I alt 143 almindelige ord blev udvalgt og testet for forståelse hos i alt 404 andre VUC-kursister. Et ord blev karakteriseret som vanskeligt forståeligt, hvis mindre end 90% forstod betydningen af det. RESULTATER: Fjorten ord (10%) blev forstået rigtigt af mindre end 10% af kursisterne, 33 ord (23%) blev forstået rigtigt af 10- 25% af kursisterne, 46 ord (32%) blev forstået rigtigt af 25-50% af kursisterne, og 50 ord (35%) blev forstået af over 50% af kursisterne. Ingen af de 143 ord blev forstået af 90% af kursisterne. KONKLUSION: Resultaterne afslørede, at almindelige ord, der anvendes i en l‘gefaglig sammenh‘ng, er vanskelige at forst†. Alle skrivelser fra sundhedsv‘senet til borgerne b›r testes af l‘gfolk, f›r de lanceres, for p† denne m†de at sikre h›jest mulig forst†else.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for Laeger
Volume174
Issue number14
Pages (from-to)925-930
Number of pages5
ISSN0041-5782
Publication statusPublished - 2012

ID: 37609743