Jørn Vestergaard

Jørn Vestergaard

Professor, emeritus

There is no presentation filled.

Selected publications

 1. Published

  Strafferetlige sanktioner

  Vestergaard, Jørn, 2017, Gad. 235 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 2. Published

  Strafferettens påvirkning fra det europæiske Charter om grundlæggende rettigheder: strejftog i et uvejsomt landskab

  Vestergaard, Jørn, 2016, EU’s Charter: I et menneskeretligt krydsfelt. Ersbøll, E. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 133-183 51 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 3. Published

  Strafbare agentanklager: om akademisk frihed, journalistisk frihed og ytringsbegrænsninger

  Vestergaard, Jørn, 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Jensen, M. H. & Mørup, S. H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 549-566 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 4. Published

  Internationale, europæiske og danske regler om fremmedkrigere i terroristers tjeneste

  Vestergaard, Jørn, 2016, Mod og mening: Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Motzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 527-554 28 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 5. Published

  Fremmedkrigere i terroristers tjeneste: internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters

  Vestergaard, Jørn, 2016, Robust mandat: juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede. Kessing, P. V. & Laursen, A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 371-418 48 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 6. Published

  Pre-active Anti-terrorism Legislation: The Case of Denmark

  Vestergaard, Jørn, 2015, In: Scandinavian Studies in Law. 60, p. 407-424 18 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 7. Published

  En kriminalistisk agenthistorie: om forbindelser mellem Københavns Universitet og PET i en kold tid

  Vestergaard, Jørn, 2015, Kriminalistiske pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig. Kyvsgaard, B., Vestergaard, J., Holmberg, L. & Elholm, T. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 381-401 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 8. Published

  Terrorfremme, bødestraf, rettighedstab, legalitet og ytringsfrihed

  Vestergaard, Jørn, 2014, In: Tidsskrift for Kriminalret. 2014, 4, p. 399-405 7 p., TfK2014.399.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 9. Published

  EU-strafferetten og individets grundlæggende rettigheder

  Vestergaard, Jørn, 2016, In: Tidsskrift for Kriminalret. p. 429-444 16 p., TfK2016.429.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 10. Published

  Forholdet mellem lovgivningsmagten og domstolene

  Vestergaard, Jørn, 29 May 2017, In: Altinget. 2 p.

  Research output: Contribution to journalContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 11. Published

  Dommens dag for Blekingegadebanden: en til dels personlig beretning om en skæbnesvanger nævningesag

  Vestergaard, Jørn, 2017, In: UfR ONLINE.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 12. Published

  Arrestordren i sagen Kam

  Vestergaard, Jørn, 2011, Law, History and Culture. Liber Amicorum Ditlev Tamm. Andersen, P., Letto-Vanamo, P., Modéer, K. Å. & Vogt, H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 855-873 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 13. Published

  Arrestordren i sagen Kam

  Vestergaard, Jørn, 2011, In: Tidsskrift for Kriminalret. p. 815-824 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 14. Published

  Massemediernes kildebeskyttelse - om ædel afdækning og lusket spin

  Vestergaard, Jørn, 2011, Festskrift till Per Ole Träskmann. Andersson, U., Wong, C. & Örnemark Hansen, H. (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik, p. 517-531 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 15. Published

  Massemediernes kildebeskyttelse: bemærkninger i anledning af Lækagesagen

  Vestergaard, Jørn, 2011, In: Tidsskrift for Kriminalret. p. 520-529 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 16. Published

  Europæisk Kadi-ret: om terrorfinansiering, indefrysning og menneskerettigheder

  Vestergaard, Jørn, 2010, In: Tidsskrift for Kriminalret. 7, p. 709-726 18 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 17. Published

  Terror Financing - Asset Freezing, Human Rights and the European Legal Order

  Vestergaard, Jørn, 2011, In: New Journal of European Criminal Law. 2, 2, p. 175-200 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Mutual Recognition in Criminal Matters: The Danish Experience

  Vestergaard, Jørn & Adamo, Silvia, 2009, The future of mutual recognition in criminal matters in the European Union / L'avenir de la Reconnaissance Mutuelle en Matière Pénale dans L'union Européenne. Vernimmen-Van Tiggelen, G., Surano, L. & Weyembergh, A. (eds.). Brussels: Les Éditions de l'Université de Bruxelles, p. 147-174 29 p. (Etudes européennes).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 19. Published

  Mutual Recognition in Criminal Matters: The Danish Experience

  Vestergaard, Jørn & Adamo, Silvia, 2009, In: Scandinavian Studies in Law. 54, p. 431-462 32 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 20. Published

  Illicit Drug Trafficking. Application of Council Framework Decision 2004/757/JHA: National Report Denmark

  Vestergaard, Jørn, 2011, European Criminal Law Academic Network, ECLAN. 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 21. Published

  Om forsknings- og anden videnformidling på det retsvidenskabelige område

  Vestergaard, Jørn, 2010, Ret, Informatik og Samfund: Festskrift til Peter Blume. Henrichsen, C., Rytter, J. E. & Rønsholdt, S. (eds.). Djøf Forlag, p. 127-143 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 22. Published

  The International Criminal Court: status 1998-2008

  Vestergaard, Jørn, 2009, Festskrift till Suzanne Wennberg. Heuman, L., Leijonhufvud, M. & Norée, A. (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik, p. 447-475 29 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 23. Published

  Strafferetlig lovgivning om bekæmpelse af terrorisme.

  Vestergaard, Jørn, 2006, In: Tidsskrift for Kriminalret. 1, p. 2-13

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 24. Published

  Det strafferetlige værn mod terrorisme - nye konventionsforpligtelser mv.

  Vestergaard, Jørn, 2006, In: Tidsskrift for Kriminalret. 4/2006, p. 1

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 25. Published

  Udlevering til strafforfølgning m.v. - Den europæiske arrestordre som udtryk for gensidig anerkendelse

  Vestergaard, Jørn, 2004, Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. København: Djøf Forlag, p. 627-653

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 26. Published

  Den Internationale Straffedomstols jurisdiktionskompetence

  Vestergaard, Jørn, 2003, In: Tidsskrift for Kriminalret. nr. 4, p. 222-233

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 27. Published

  Om selvinkriminering efter endelig dom - og lidt om aktieselskabernes dunkle nutidshistorie

  Vestergaard, Jørn, 2003, Jura & historie: Festskrift til Inger Dübeck som forsker. København: Djøf Forlag, p. 489-498

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 28. Published

  Foranstaltninger i sager om seksuelle overgreb - afgørelseskompetence og sagsbehandling.

  Vestergaard, Jørn, 2006, Idrætsjuristen 2005. Årsskrift for Dansk Idrætsjuridisk Forening.. København: Djøf Forlag, p. 37-77

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 29. Published

  Strafbare seksuelle overgreb i idrætslivet

  Vestergaard, Jørn, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A., Sitte-Durling, C., Zila, J. & Wennberg, S. (eds.). Stockholm: Nordstedts Juridik, p. 371-401 31 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 30. Published

  The Law on Corporal Punishment of Children in Denmark.

  Vestergaard, Jørn, 2006, Corporal Punishment of Children. A Human Rights Violation.. Transnational Publishers, p. 180-184

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 31. Published

  Unge kriminelle i strafferetten og socialretten

  Vestergaard, Jørn, 2004, Politik og jura: Festskrift til Ole Espersen. København: Karnov Group, p. 141-164

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 32. Published

  Den særlige ungdomssanktion

  Vestergaard, Jørn, 2003, In: Tidsskrift for Kriminalret. nr. 1, p. 1-24

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 33. Published

  Flere slags culpa - om god skik og sagkyndig bevis

  Vestergaard, Jørn, 2002, Flores juris et legum: Festskrift til Nils Jareborg. Uppsala: Iustus förlag, p. 671-701

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 34. Published

  Prøveløsladelse efter to tredjedels tid: Regelmæssig afkortning af fængselstraffen?

  Vestergaard, Jørn, 2001, Nytter det? Mosaik om kriminalforsorg og kriminalpolitik. København: Djøf Forlag, p. 171-195

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 35. Published

  Medical Aid in Dying under Danish Law

  Vestergaard, Jørn, 2001, In: European Journal of Health Law. Vol. 7, no. 4, p. 405-425

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 36. Published

  Dommerkvalifikationer - i byretter og kredsretter

  Vestergaard, Jørn, 2000, In: Tidsskrift for Groenlands Retsvaesen. årg. 35, nr. 2, p. 45-61

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 37. Published

  Foranstaltninger over for lovovertrædere med nedsat forstandsevne

  Vestergaard, Jørn, 1998, "Med lov..." Retsvidenskabelige betragtninger i anledning af Vagn Greves 60 års fødselsdag.. København: Djøf Forlag, p. 307-330

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 38. Published

  The Danish Mental Health Act of 1989: Psychiatric Discretion and the New Legalism

  Vestergaard, Jørn, 1994, In: International Journal of Law and Psychiatry. Vol. 17, No. 2, p. 191-210

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 39. Published

  Criminal Participation in Danish Law: Uniformity Unlimited?

  Vestergaard, Jørn, 1992, Criminal Law Theory in Transition. Helsinki: Finnish Lawyers Publication Compagny, p. 475-490

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 40. Published

  Ungdomskontrakter

  Vestergaard, Jørn, 1991, In: Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. nr. 13-14, p. 23-36

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Selected activities

 1. European Criminal Law Academic Network (ECLAN) (External organisation)

  Vestergaard, Jørn (Member)

  1 Jan 2004 → …

  Activity: Membership typesMembership in research network

 2. International Association of Penal Law, AIDP (External organisation)

  Vestergaard, Jørn (Board member)

  2011 → …

  Activity: Membership typesMembership in research network

 3. Styregruppen for satsningsområdet Europaforskning (EURECO), KU (External organisation)

  Vestergaard, Jørn (Board member)

  2008 → …

  Activity: Membership typesMembership in committee, council, board

 4. PsykiatriFonden (External organisation)

  Vestergaard, Jørn (Member)

  2009

  Activity: Membership typesMembership in board of company or public organisation

 5. Center for etik og ret (External organisation)

  Vestergaard, Jørn (Member)

  1 Jan 2000 → …

  Activity: Membership typesMembership in board of company or public organisation

 6. Det Etiske Råd (External organisation)

  Vestergaard, Jørn (Member)

  1 Jan 199331 Dec 1998

  Activity: Membership typesMembership in committee, council, board

 7. Fredsfonden (External organisation)

  Vestergaard, Jørn (Member)

  1 Jan 199631 Dec 2001

  Activity: Membership typesMembership in board of company or public organisation

Selected prizes

 1. SIND-Samfunds Pris

  Vestergaard, Jørn (Recipient), 1 Sep 1998

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

ID: 4434