Alex Dubgaard

Alex Dubgaard

Associate Professor emeritus


 1. 2018
 2. Published

  Omkostninger ved virkemidler til reduktion af landbrugets drivhusgasemissioner: Opgjort i relation til EU’s 2030-målsætning for det ikke-kvotebelagte område

  Dubgaard, Alex & Ståhl, L., 2018, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 277 p. (IFRO Rapport; No. 271).

  Research output: Book/ReportReport

 3. 2017
 4. Published

  Kommentarer til Det Miljøøkonomiske Råds forslag til kvælstofregulering i Rådets rapport Økonomi og Miljø – 2017

  Dubgaard, Alex, 2017, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, 10 p. (IFRO Dokumentation; No. 2017 / 3).

  Research output: Working paperCommissioned

 5. 2015
 6. Published

  Oversigt over naturplejeomkostninger og -tilskud - baseret på resultaterne i FOI Rapport 211

  Dubgaard, Alex, 2015, 6 p.. May 28, 2014. (IFRO Udredning; No. 2015/27).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 7. Published

  Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark i 2020 og 2030: emissioner og omkostninger

  Hansen, J., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Dubgaard, Alex & Jacobsen, Brian H., 2015, Frederiksberg: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 52 p. (IFRO Rapport; No. 230).

  Research output: Book/ReportReport

 8. Published

  Økologiens samfundsøkonomiske værdi

  Dubgaard, Alex, Tjørning, M. L. H. & Ståhl, L., 2015, 38 p.. (IFRO Udredning; No. 2015/01).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 9. 2014
 10. Published

  Vurdering af IIASAs analyse af biogas som virkemiddel til reduktion af metanemission

  Jacobsen, Brian H. & Dubgaard, Alex, 2014, 6 p.. Nov 23, 2014. (IFRO Udredning; No. 2014/19).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 11. 2013
 12. Published

  Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget

  Dubgaard, Alex, Laugesen, F. M., Ståhl, L., Bang, J. R., Schou, E., Jacobsen, Brian H., Ørum, Jens Erik & Jensen, Jørgen Dejgård, 2013, Frederiksberg: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 302 p. (IFRO Rapport; No. 221).

  Research output: Book/ReportReport

 13. Published

  Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221)

  Dubgaard, Alex, 2013, 10 p.. No. 030-0013/13-5480, Sep 30, 2013. (IFRO Udredning; No. 2013/13).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 14. Published

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af natur- og landbrugskommissionens anbefalinger

  Dubgaard, Alex, Zobbe, Henrik & Andersen, Peder, 2013, 10 p.. No. 030-0003/13-5480, Apr 09, 2013. (IFRO Udredning; No. 2013/5).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 15. Published

  Vurdering af ressourcekrav ved økonomisk værdisætning af miljøgevinster ved stop for gødskning og sprøjtning af § 3-arealer

  Dubgaard, Alex, 2013, 6 p.. No. 030-0004/13-5480, Aug 14, 2013. (IFRO Udredning; No. 2013/24).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Previous 1 2 3 4 Next

ID: 6188207