Kommentarer til Det Miljøøkonomiske Råds forslag til kvælstofregulering i Rådets rapport Økonomi og Miljø – 2017

Research output: Working paperCommissioned

I dette års rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab analyseres bl.a. forskellige styringsinstrumenter til regulering af landbrugets kvælstofudledning (se De Økonomiske Råd, 2017, kapitel I. Regulering af landbrugets kvælstofudledning). Analyserne er foretaget på baggrund af omkostnings- og udvaskningsberegninger foretaget med den partielle ligevægtsmodel ESMERALDA, som er udviklet på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet. Ifølge beregningerne vil anvendelse af målrettede afgifter være det mest omkostningseffektive instrument til regulering af landbrugets kvælstofudledninger. Dette notat diskuterer grundlaget for beregningerne af de samfundsmæssige omkostninger ved anvendelse af målrettede afgifter, primært de beregnede omkostninger ved braklægning af landbrugsjord. Beregningerne omfatter to dele: en hovedanalyse, som blev diskuteret på rådsmødet i Det Miljøøkonomiske Råd d. 28. februar 2017, og en følsomhedsanalyse, der undersøger betydningen af reduceret braklægningstilbøjelighed.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Number of pages10
Publication statusPublished - 2017
SeriesIFRO Dokumentation
Number2017 / 3

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 178250080