Økonomiske konsekvenser for dansk fjerkræsektor af udbrud af fugleinfluenza i 2016 og 2017

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Formålet med opgaven har været at vurdere omkostninger for Danmark af udbruddet af fugleinfluenza H5N8 i 2016-17, herunder værdien af tabt eksport til tredjelandsmarkeder. Desuden er det vurderet, hvor lang tid det har taget for Danmark at genoprette markedsadgang til tredjelandes markeder efter udbrud af fugleinfluenza H5N8 2016-17 i forhold til andre europæiske lande – og
herunder identificere betydningen af det danske veterinære beredskab.

Helt overordnet kan det konkluderes, at selv et lille udbrud har store omkostninger. Det kan ligeledes konkluderes, at Danmark var forholdsvist hurtigt tilbage på en række eksportmarkeder som følge af en blanding af
faktorer, såsom at det var et lille udbrud, der hurtigt blev nedkæmpet, at der var udbrud af fugleinfluenza i en række konkurrerende lande, de danske veterinære myndigheder og erhvervet ydede en proaktiv indsats i relation til genforhandling af markedsadgang (for eksempel information om snarlig generhvervelse af frihedsstatus, dokumentationer, mv.), og der var en række gunstige forhold for danske kyllingeproducenter, uafhængige af fugleinfluenzaepidemierne, som forbedrede afsætningsmulighederne.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherInstitut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Number of pages100
ISBN (Electronic)978-87-93768-08-6
Commissioning bodyFødevarestyrelsen
Publication statusPublished - 2019
SeriesIFRO Rapport
Number283

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 215137985