Hvordan håndterer danske arbejdspladser arbejdsrelateret sygdom? Oplevelser fra medarbejdere med psykisk sygdom, rygsygdom eller hudsygdom

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I Danmark ses en stigning i antallet af medarbejdere, der får anmeldt en sygdom som arbejdsskade. Psykiske helbredsproblemer og muskel- og skeletbesvær vurderes at være de største udfordringer i arbejdsmiljøet i Danmark med omkostningerne på 60-80 mia. kr. årligt. Arbejdspladsens håndtering, herunder leders og kollegaers, er afgørende for, om medarbejderen vender tilbage til arbejdspladsen. I denne artikel undersøges, hvordan medarbejdere med arbejdsrelateret sygdom oplever arbejdspladsens håndtering, herunder hvorvidt forskellige aktører inddrages, hvilken indsats der ydes, og om der er forskel afhængig af, om det er en psykisk sygdom, rygsygdom eller hudsygdom.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Volume19
Issue number4
Pages (from-to)92-106
Number of pages14
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - 2017

ID: 359613322