Effekter af pesticidpolitiske virkemidler – en integreret analyse af effekter på økonomi, landbrug og fauna

Research output: Book/ReportReportResearch

  • Helle Ørsted Nielsen
  • Chris Topping
  • Berit Hasler
  • Christensen, Tove
  • Lars Bo Jacobsen
  • Anders Branth Pedersen
  • Tommy Dalgaard
  • Anders Fonnesbech-Wulff
Rapporten sammenfatter resultater fra projektet EU's landbrugsordninger og pesticidpolitikken. Ved at koble flere modeller undersøges økonomiske og økologiske effekter af to scenarier til regulering af landbrugets pesticidanvendelse, hhv. en randzone i markkanter og en omsættelig kvote.
Analysen viser, at kvotescenariet reducerer pesticidforbruget betydeligt, men uden at forbedre levebetingelserne for seks faunaarter, der udgør effektindikatorer. Randzonescenariet har stort set ingen effekt på fauna. De økonomiske effekter varierer for de to caseområder.
Analysens konklusioner skal tages med forbehold, fordi modelanalyserne ikke giver et fuldt realistisk billede af virkeligheden. Men projektet viser, at der er lovende perspektiver i at søge at modellere effekter hele vejen fra politikindgreb over landbrugspraksis til natur.
Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages72
Publication statusPublished - 2011
SeriesBekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen
Number133

ID: 35409264