Bliver kødet så dyrere? hvad betyder løse søer for produktionsomkostningerne?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

En gennemgang af den internationale litteratur om omkostningerne i forskellige produktionssystemer til smågrise viser, at der er højere investerings- og arbejdsomkostninger forbundet med produktionssystemer, hvor søerne går løse i alle faser af produktionen. Endvidere er der i nogle produktionssystemer en øget pattegrisedødelighed. Interviews med en række danske brancheeksperter bekræfter behovet for højere investeringsomkostninger, men det er også blandt nogle af eksperterne vurderingen, at arbejdsomkostninger og pattegrisedødelighed ikke behøver at være højere i løsdriftssystemer end i traditionelle driftssystemer. Beregninger baseret på de indsamlede informationer tyder på, at løsdrift i hele soens produktionscyklus vil indebære en meromkostning på 10-23 kroner per produceret smågris, eller gennemsnitligt cirka 25 øre per kg svinekød.
Original languageDanish
Title of host publicationLøse søer : en tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd
EditorsTove Christensen, Geir Tveit, Peter Sandøe
Number of pages12
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherCenter for Bioetik og Risikovurdering
Publication date2014
Pages79-90
Chapter6
Publication statusPublished - 2014
SeriesProjektrapport / Center for Bioetik og Risikovurdering
Number19

ID: 104850341