Verdensborger: Globalt udsyn og kulturel indsigt

Research output: Book/ReportReportCommunication

Denne publikation er resultatet af projektet Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen, hvor lærere og elever fra i alt otte gymnasieskoler har eksperimenteret med og undersøgt anvendelsen af digitale teknologier i sprogfagene i perioden 2021-2023. Samtlige projekter er støttet af NCFF.

Fire af skolerne har arbejdet inden for temaet Verdensborger, mens de øvrige fire har arbejdet inden for temaet Digitale værktøjer.

Denne publikation samler op på erfaringerne fra den halvdel af skolerne, som har haft fokus på temaet Verdensborger i en digital kontekst. Erfaringer fra elever og lærere, og der gives i publikationen samlede anbefalinger om at tilrettelægge virtuelle udvekslingsforløb i undervisningen, inkl. opgaveforslag. Den samler også en stribe af praktiske råd til skoler og rektorer om at planlægge denne type udvekslinger og afværge de praktiske udfordringer, der er, når der skal samarbejdes på tværs af skoler, lande og tidszoner. Tanken er at inspirere og hjælpe andre undervisere til at komme i gang med virtuel udveksling.

Det centrale mål med projekterne har været at undersøge, hvorvidt og hvordan digitale teknologier kan bidrage til elevernes interesse og motivation for fremmedsprog, og dette perspektiv er omdrejningspunktet for denne publikation. Dermed er muligheder og potentialer sat i forgrunden i projekterne og dermed også i denne publikations anbefalinger.
Original languageDanish
PublisherDet Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)
Number of pages32
Publication statusPublished - 27 Feb 2024

ID: 387285070