Værdifuld værdisætning af træer

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

En almindelig anerkendt metode til værdisætning af fældede eller beskadigede træer er VAT03 (Værdisætning af træer i byrum, have, park og landskab), som en række branche- og interesseorganisationer har tilsluttet sig. Filosofien bag metoden er, at prissætte den værdiforøgelse der sker, fra det øjeblik et træ flyttes fra planteskole til sit blivende voksested. Værdien øges i takt med væksten frem til det tidspunkt, hvor det vurderes, at træets restlevetid er mindre end det allerede gennem­levede. En projektgruppe i PartnerLandskab har i foråret 2016 indsamlet erfaringer med den praktiske anvendelse af VAT03. Der indgår 15 syns- og skønsrapporter, domsafgørelser i 10 sager, samt materiale fra yderligere ca. 25 sager. Dette Videnblad formidler erfaringerne.
Original languageDanish
JournalVidenblade Park og Landskab
Issue number05.01.-26
Number of pages2
Publication statusPublished - 2016

ID: 178257288