Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Documents

Denne artikel har fokus på sammenhængen mellem krop, bevægelse, professionalitet og lederskab på en pædagoguddannelse. Alle børn læser og taler kroppens sprog og de er i konstant bevægelse. Derfor er det afgørende, at en pædagog både har fortrolighed med sin egen krop – og kan sanse børnenes kropslige kommunikation. Samtidig er ledelse af udviklings – og lærings rum for nyligt skrevet ind i bekendtgørelsen for den danske pædagoguddannelse. Det giver nye udfordringer til både undervisere og studerende på professionsuddannelsen.

Dette projekt undersøger et undervisningsforløb med unge pædagogstuderende. Artiklen belyser, hvordan man med afsæt i bevægelsesundervisning, et helhedsorienteret kropssyn og teori om den professionspersonlige kompetence kan sætte fornyet fokus på kroppens betydning for udvikling af lederskab og relationskompetence.

Projektet og undervisningsforløbet er inspireret af praktikerforskning samt fænomenologiske og narrative metoder. Artiklens empiri består derfor af de studerendes oplevelsesbeskrivelser. Her fortæller de både om de følelsesmæssige processer, rørende øjeblikke og konflikter, som de oplever i forløbet. De studerende følges i artiklen både igennem teori- og bevægelsesundervisning på studiet og i praktikforløb i skolen.
Original languageDanish
Journalidrottsforum.org
Pages (from-to)1-16
Number of pages16
ISSN1652-7224
Publication statusPublished - 25 Jan 2019

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 212912387