The water framework directive - a directive for the twenty-first century?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel omhandler vandrammedirektivet og den retlige norm "god økologisk tilstand", som henviser til strukturen og funktionaliteten af økosystemer. Begreberne god struktur og funktionalitet afspejler et robust økosystem med et højt niveau af adaptiv kapacitet. De retlige bestemmelser i vandrammedirektivet stemmer dog ikke overnes med det økologiske indhold i ”god økologisk tilstand”. Direktivets tilgang er den, at man vurderer strukturen og funktionaliteten af økosystemer ved at kvantificere en række faste biologiske kvalitetselementer. Denne fremgangsmåde underminerer muligheden for at nå målet om "god økologisk tilstand".
Original languageEnglish
JournalJournal of Environmental Law
Volume23
Issue number3
Pages (from-to)463-486
Number of pages24
ISSN0952-8873
DOIs
Publication statusPublished - 2011

ID: 33905839