The programme of measures of the water framework directive – more than just a formal compliance tool

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen analyserer kravene til indsatsprogrammerne efter vandrammedirektivet. Der identificeres fire slags bestemmelser: bestemmelser om foranstaltninger for at nå direktivets miljømål, bestemmelser om foranstaltninger med hensyn til andre forpligtelser i vandrammedirektivet, bestemmelser om foranstaltninger til opfyldelse af andre miljødirektiver og bestemmelser vedrørende den retlige udformning af medlemsstaternes vandforvaltning. Artiklen konkluderer, at en række af bestemmelserne i artikel 11 indeholder materielle krav til de juridiske konstruktion af medlemsstaternes vandforvaltning ud over dem, der følger af forpligtelsen til at nå miljømålene i artikel 4.
Original languageEnglish
JournalJournal for European Environmental & Planning Law
Volume8
Issue number1
Pages (from-to)82-100
Number of pages19
ISSN1613-7272
DOIs
Publication statusPublished - 2011

ID: 33110874