Stationsbyer i dag

Research output: Book/ReportBookResearch

Documents

Vandringen fra land til by har i 150 år præget byudviklingen fra de mindste til de største byer. I dag er det vandringen fra by til by, fra de mindre til de større byer, som præger byudviklingen, og som er kommet på den politiske dagsorden med en bekymring for, om de mindste byer er under afvikling.
Denne bog er blevet til med udgangspunkt i denne bekymring. Den beskæftiger sig med befolkning, service, erhverv, arbejdsmarked, trafik, landskab, udviklingshistorie, social organisering og planlægning i de 250 mellemstore mindre danske byer, byer på 1.000-5.000 indbyggere, som opstod fra 1840 til 1940 som servicebyer, de fleste med en station ved de nye jernbaner - deraf navnet ’stationsbyer’.
Omkring 100 af disse mellemstore byer blev kommunecentre ved sammenlægningen af mere end 1300 kommuner til 277 kommuner i forbindelse med kommunalreformen i 1970. Disse kommunecentre har nu alle afgivet rollen som kommunal hovedby til de meget større kommunecenterbyer i de nye sammenlagte kommuner efter reformen i 2007.
Bogen retter en særlig opmærksomhed mod de tidligere kommunecentre og søger svar på: Hvad situationen er i danske stationsbyer i dag? Hvilke udfordringer de står overfor? Og hvilke potentialer, de har for at formulere visioner for fremtiden?
Bogen er skrevet af medarbejdere ved Købehavns Universitet, Arkitektskolen i Århus, Danmarks Teknisk Universitet og Trafikstyrelsen. Den er finansieret af RealDania, som med en sådan ’hvidbog’ ønsker at skabe et grundlag for en stillingtagen til behovet for at iværksætte særlige udviklingsbetonede indsatser i stationsbyerne.
Én af hovedkonklusionerne er, at de mellemstore stationsbyer adskiller sig fra mange mindre byer, som er præget af affolkning og tab af byfunktioner, særligt i yderområderne. De mellemstore stationsbyer er snarere under omstrukturering end under afvikling. I denne omstrukturering ligger en række betydelige udfordringer, som funktionstab, tomme bygninger i de centrale strøg og en afhængighed af til- og fraflytninger. Men omstruktureringen rummer også potentialer, der kan udvikles omkring bosætning, dagligvareforsyning og fritid- og kulturliv.
Bogen er udformet som en antologi i to dele: (I) Otte statistisk-geografiske analyser af danske stationsbyer generelt og (II) otte detailstudier i seks udvalgte byer: Holeby, Hurup, Langå, Kolind, Ørbæk og Skævinge samt et studie af erfaringer fra udlandet. Bogen indledes med konklusioner og afsluttes med et resumé og en diskussion af stationsbyernes udfordringer og potentialer.
Original languageDanish
PublisherRealdania
Number of pages240
ISBN (Print)978-87-995617-8-0
Publication statusPublished - 2013

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 46005830