Stabilisering – fra intention til indsats: Prioriteringen af forsvarets bidrag til internationale stabiliseringsindsatser

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Documents

Stabiliseringsindsatser udgør kun en mindre del af forsvarets samlede ressourcer. Ikke destomindre er stabilisering et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at imødegå udfordringer fra syd.Udfordringer, der, hvis de ikke adresseres, kan risikere at få negative konsekvenser for dansksikkerhed. Denne rapport belyser, hvordan dansk forsvar – via stabiliseringsbidrag – er gearet
til at imødegå forskelligartede sikkerhedsudfordringer fra syd, herunder voldelig konflikt,skrøbelige statsstrukturer, radikalisering, grænseoverskridende kriminalitet, og afledte effektersåsom flygtningestrømme.

Rapportens formål er at analysere og kortlægge, hvordan forsvarets stabiliseringsbidrag operationaliseres i forsvarets organisation med henblik på at skabe øget dansk sikkerhed (rapporten fokuserer dermed på de særlige stabiliseringsindsatser under Freds- og Stabiliseringsfonden, ikke på militære operationers bidrag til stabilisering). Dette afdækkes ved at besvare to spørgsmål. Først belyses stabiliseringsbegrebets betydning i en dansk kontekst, dels som politiskambition og dels som forsvarets konkrete stabiliseringsbidrag. Dernæst afdækkes forsvarets strukturer og processer for tilvejebringelse af bidrag til internationale stabiliseringsindsatser. På denne baggrund identificeres tre tæt relaterede prioriterings-dilemmaer: prioritering blandt forskellige politiske målsætninger, prioritering mellem forskellige opgaver i forsvarets
portefølje og prioritering af stabiliseringsopgaven i forsvarets værn og kommandoer.
På den baggrund fremføres tre sæt af anbefalinger, der adresserer forskellige dele af den nuværende struktur og politiske kontekst for forsvarets bidrag til internationale stabiliseringsindsatser, nemlig det politiske, det ministerielle og det udførende niveau. Rapporten anbefaler:
· at der udarbejdes en politik, hvor den politiske hensigt med og prioriteringer vedrørende danske stabiliseringsbidrag tydeliggøres.
· at stabiliseringsopgavens varetagelse bliver et fast punkt på dagsordenen til forligskredsmøderne.
· at minimere risikoen for divergens mellem værnsstabe og kommandoers handlingsprogrammer,
og forsvarschefens direktiv for Værnsfælles Forsvarskommandos opgaveløsning.
- at J9-sektionen hæves fra sektionsniveau til afdelingsniveau med henblik på at give stabiliseringsområdet større gennemslagskraft.
- at styrke de mekanismer, som skal tilsikre, at stabiliseringsområdet undergår en løbende produktudvikling, eksempelvis ved at se på mulige forsvarsbidrag til indsatser inden for sikkerhedssektorreform og på NATO's Defence Institution Building-koncept.
Original languageDanish
PublisherKøbenhavns Universitet, Institut for Statskundskab
Number of pages61
ISBN (Print)ISBN: 9788773938126
Publication statusPublished - 20 Dec 2017

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 187075784