Sproglæring på arbejdspladser: En videnspakke om sproglæring på arbejdspladser i de nordiske lande og erfaringer med sprogunderstøttende indsatser på danske arbejdspladser

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Documents

Denne videnspakke er igangsat med det formål at præsentere et systematisk indblik i den eksisterende forskningsbaserede viden, der belyser, hvordan udlændinge kan lære sprog i en arbejdssammenhæng. Herudover er formålet med videnspakken at bidrage med praktisk og erfaringsbaseret viden om, hvordan forskellige sprogunderstøttende indsatser på arbejdspladser fungerer og kan tilrettelægges, så de kan medvirke til at understøtte sproglæring på arbejdspladsen. Indholdet i videnspakken bygger på både forsknings- og praksisbaseret viden samt på erfaringer og refleksioner fra fagprofessionelle og fra virksomheder, som har erfaring med at tilrettelægge sprogunderstøttende indsatser for andetsprogstalende medarbej-dere på arbejdspladsen.
Hensigten med videnspakken er at bidrage med idéer og inspiration til virksomheder, sprogcentre og kommuner, som har interesse i at udvikle deres praksis på området
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherStyrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Number of pages86
ISBN (Electronic)978-87-93445-74-1
Publication statusPublished - May 2023

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 346577520