Partimedlemmernes deltagelse og syn på partidemokrati 2000-2012

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Partiernes anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi er eskaleret; partiernes organisationer, kampagner og medlemshåndtering er blevet professionaliseret; partierne har åbnet for nye deltagelsesmuligheder, og grænsen mellem medlemmer og støtter er blevet sløret. Dermed er vilkårene for partimedlemskab forandret. Spørgsmålet er, hvorvidt partimedlemmernes forsøg på at udøve indflydelse i de politiske partier, og dermed deres bidrag til politisk koordinering, samt deres oplevelse af indflydelse, er forandret. På basis af to spørgeskemaundersøgelser blandt danske partimedlemmer fra 2000 og 2012 vises, at både medlemmer med poster og nye medlemmer i højere grad søger indflydelse i partierne i 2012 sammenlignet med 2000, og at utilfredsheden med partidemokratiet er steget markant for partimedlemmer med poster, mens den er faldet for nye partimedlemmer, der i 2012 er mere tilfredse med partidemokratiet end nye medlemmer i 2000 var.
Original languageDanish
JournalPolitica - Tidsskrift for politisk videnskab
Volume46
Issue number3
Pages (from-to)274-295
Number of pages21
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - 1 Sep 2014

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 128775888