Om analyse af stavefejl: Årsager, korrespondensregler og udtalevariation

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Artiklen viser hvordan man kan analysere stavefejl på en pædagogisk relevant måde, og den peger på nødvendigheden af at inddrage viden om udtale. Artik-len skelner grundlæggende mellem to årsager til stavefejl: normkonflikter og normhuller. Afvigelser fra distinkt rigsmålsudtale kan give anledning til norm-konfliktfejl, mens manglende viden om lyd-skrift-korrespondenser kan give anledning til normhulsfejl. Normhulsfejl opdeles i fire typer alt efter om de vedrører ubetingede regler, lydlige betingelser, grammatiske betingelser eller leksikalske betingelser. Præsentationen af årsagstypologien og korrespondens-reglerne følges op af en oversigt over nyere udtaleudviklinger i dansk og en diskussion af om det er blevet sværere at lære at stave. Artiklen slutter med en kort diskussion af de politiske, teknologiske og pædagogiske muligheder for at gøre det lettere at stave på dansk.
Original languageDanish
JournalNyS. Nydanske Sprogstudier
Volume60
Pages (from-to)112-149
ISSN0106-8040
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 284899580