Norden som kulturregion i Europa

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen profilerer de nordiske erfaringer og "den nordiske kulturmodel" i forhold til de kulturpolitiske mål og principper i EF/EU samarbejdet indtil 1993.
På hvile områder konvergere/divergerer EF/EU modellen med den kulturpolitiske tradion i Norden efter 2. verdenskrig?
Hvilke mål og principper bø nordisk kulturpolitik holde i hævd som udgansgpunkt for en selvstændig kulturdialog med det øvrige Europa?
Med Maastricht-traktaten er der åbnet for en mere autonomt kultursamarbejde i EUropa. Hvilke kunstenriske, kulturelle og kulturpolitiske potentialer rummer det for de nordiske lande og det nordiske kultursamarbejde?
Original languageDanish
Article number3
JournalNordrefo
Volume1993
Issue number2
Pages (from-to)129-162
Number of pages33
ISSN0345-8326
Publication statusPublished - 1993

ID: 113982288