Landskabsanalyse for Gudenådalen: Pilotprojekt i forbindelse med Helhedsplan for Gudenåen

Research output: Book/ReportReportResearch

Documents

Dette projekt er udført af en gruppe forskere fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, som et pilotprojekt, på foranledning af Gudenåkomitéen.

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem de syv kommuner, der deler Gudenåens hovedløb: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers Kommuner. Komitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune.

Formålet med pilotprojektet er at skabe en platform for en kommende implementering af den Helhedsplan for Gudenåen som Gudenåkomitéen enedes om i 2021.

De enkelte dele af pilotprojektet omfatter en række analyser af landbrug og landskab langs Gudenåens hovedløb, en identifikation af mulige strategiske projekter, en gennemgang af de gennemførte aktørworkshops og anvendelse af film som planlægnings- og dialogredskab. Resultaterne præsenteres dels i denne rapport, dels i form af en pilotfilm, der anviser mediets muligheder som analyse-, dialog- og kommunikationsredskab i forbindelse med inddragende planlægning. Pilotfilmen kan tilgås direkte via link i kapitel V.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Number of pages155
ISBN (Electronic)978-87-7903-890-5
Commissioning bodyGudenåkomitéen
Publication statusPublished - 2023
SeriesIGN Rapport
Numbermarts 2023

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 340902381