Kan retsvidenskaben være empirisk? Om aktualiteten af Alf Ross’ empiriske vending i retsfilosofien

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Med udgangspunkt i Alf Ross’ retsrealistiske projekt beskæftiger denne artikel sig med, om retsvidenskaben er en disciplin i sin egen ret, eller om den i sidste ende er en del af samfundsvidenskaben særligt sociologien. Konkret undersøges dette skisma hos Ross gennem hans kritik af Theodor Geigers retssociologiske arbejder, hvor Ross imod Geiger argumenterer for, at retsvidenskaben uanset ambitionen om at blive empirisk stadig må være principielt forskellig fra retssociologien. I artiklen argumenteres der for, at denne påstand er uholdbar, og at den bl.a. hviler på en vilkårlig afgrænsning af sociologien, både hvad angår dens metode og dens genstand. Artiklens konklusioner har samtidig betydning for, hvilke udviklingslinjer man vælger at tegne fra Ross’ egen realistiske retslære i midten af forrige århundrede og frem imod vore dages iøjnefaldende empiriske vending i retsvidenskaben kendetegnet ved bevægelser som New Legal Realism, Empirical Legal Studies, Law and Economics og forestillingen om en naturalisering.
Original languageDanish
JournalRetfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
Volume36/141
Issue number2
Pages (from-to)3-22
Number of pages20
ISSN0105-1121
Publication statusPublished - 2013

ID: 46155704