Høringssvar vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret

Research output: Contribution to memorandum/expositionQuestion & Answer/hearing contribution

Documents

Direktivet indeholder mange aspekter, der sigter mod at bidrage til at styrke det ophavsretlige system i sin helhed. Denne styrkelse gælder navnlig ikke kun store rettighedshaveres retstilling overfor tech-giganter, men også den enkelte ophavsmands retsstilling overfor dennes medkontrahenter såsom forlag og platforme, vigtige undtagelser såsom tekst- og datamining mv. Der kan imidlertid sættes spørgsmålstegn ved lovforslagets implementering af visse internationale aspekter af direktivet, ligesom nogle af direktivets bestemmelser i retsanvendelsen må fortolkes i overensstemmelse med de bagved liggende mellemfolkelige traktater.
Original languageDanish
Publication date31 Mar 2023
Number of pages4
Publication statusPublished - 31 Mar 2023

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 346957138