Godt begyndt: - en minimalistisk supervisonsmodel for noviceterapeuter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

  • P&L 2018

    Final published version, 334 KB, PDF document

Artiklen fokuserer på supervision af noviceterapeuter, da det er i de tidlige faser af den professionelle udvikling at grundlaget for fremtidig træning og supervision lægges. Det er dog begrænset hvad der findes af retningslinjer for hvordan supervisionsforløb med noviceterapeuter tilrettelægges, og det gøres til artiklens udgangspunkt.
De begrænsede retningslinjer skyldes en række uafklarede problemstillinger, bl.a. hvilken betydning supervision har for behandlingsudbyttet, manglende viden om hvilke færdigheder der skal trænes for at hjælpe klienter bedst muligt, samt hvordan dygtighed (ekspertise) skal forstås inden for det psykoterapeutiske arbejdsfelt.
Artiklen giver tre svar på disse udfordringer. Udvælgelse af temaer og argumentation er primært baseret på nyere forskningslitteratur. For det første argumenteres for behovet for et kompetenceudviklings-system der kan give supervision af noviceterapeuter retning. For det andet fremhæves terapeutfaktorer (især alliance og relationelle færdigheder) som det indholdsmæssige fokus i supervision af novicer mhp. behandlingsudbytte, mens gruppesupervision introduceres som en træningsmetode med en række relationelle potentialer, der kan udnyttes til gavn for noviceterapeuter og deres klienter. Afslutningsvis diskuteres disse forslag og perspektiver præsenteres.
Keywords: træning, novicer, kompetence, terapeutfaktorer, gruppesupervision.
Original languageDanish
Article number2
JournalPsyke & Logos
Volume38
Issue number2
Pages (from-to)11
Number of pages30
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 1 Aug 2017

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 210108540