GIS-undervisning på universitetsniveau: Erfaringer fra et didaktisk udviklingsprojekt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Artiklen beskriver undervisningsmæssige erfaringer fra et udviklingsprojekt af et førsteårskursus i

geografiske informationssystemer (GIS) ved Geografisk Institut, Københavns Universitet efteråret 2005.

At få aktiveret de studerendes teoretiske forståelse er vigtigt i al undervisning. Dette projekt viser at

det er det også i computerbaseret undervisning. Selvom de studerende er aktive med computeren, kommer

det reflekterende ikke nødvendigvis af sig selv når man sidder og laver øvelserne. Det sker først i

dialog med andre, hvor man får diskuteret begreber og relateret sin teoretiske viden med sin praktiske

erfaring. Derudover viser projektet at de studerende har forskellige læringsstrategier når det handler

om hvordan de lærer GIS. Artiklen diskuterer afslutningsvis hvordan disse erfaringer kan anvendes til

at nytænke GIS-øvelser der baseres på øvelsesvejledninger.

Original languageEnglish
JournalMONA: Matematik og Naturfagsdidaktik
Issue number3-2006
Pages (from-to)44-63
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2006

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 1102631