Fremmedhedens homiletik: - og prædikenens forenende forskellighed

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Internationale homiletiske udviklinger peger på fremmedhed og forskellighed som grundvilkår for prædikenen i teori og praksis. I en nordamerikansk kontekst spores dette i det såkaldte Other-wise Preaching paradigme og i Tyskland inddrages ‘Fremmedhedens fænomenologi’ i refleksioner over prædikenens liturgiske indfældethed. Fælles for disse nyere homiletiske arbejder er en anerkendelse af den russiske dialogfilosof, Mikhail Bakhtin, hvis teorier kan bruges som fortolkningsnøgle til at forstå betydningen af fremmedhed og forskellighed for menneskelig erkendelse og kommunikation generelt og prædikenen i særdeleshed. Ét af de centrale spørgsmål der melder sig for den internationale udvikling, som jeg har valgt at betegne som fremmedhedens homiletik, er hvorvidt den aktuelle fokus på mellemmenneskelig fremmedhed og forskellighed kommer til at nivellere den radikale forskel mellem Gud og menneske – eller om den tværtimod kan åbne rum for mødet med Den helt Anden?
Original languageDanish
Book seriesKritisk Forum for Praktisk Teologi
Volume137
Pages (from-to)72-88
Number of pages17
ISSN0106-6749
Publication statusPublished - 2014

ID: 135447762