For borgeren, tilskueren eller den indviede? En praksisorienteret retorisk kritik af avisens politiske kommentarer

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Documents

Denne artikelafhandling analyserer og evaluerer skriftlige politiske kommentarer i en nutidig, dansk kontekst med henblik på at pege på det problematiske ved genren som politisk journalistik. Gennem nærlæsninger af et uddrag af genren beskrives det, hvordan politiske kommentatorer gennem deres sproglige adfærd og tematikker primært taler til læseren som en blot og bar tilskuer til den politiske debat, mens at de kun i glimt taler til læseren som en kritisk, deliberativt reflekterende borger. Herefter legitimeres og nuanceres denne læsning gennem receptionsstudier, og slutteligt diskuteres kritikken af genren med udvalgte praksisudøvere i en række ekspertinterviews. Udover at bidrage til en diskussion af den konkrete genre, er afhandlingen også et bidrag til metodisk pluralisme i retorik kritik, hvor der reflekteres over, hvordan man kan bedrive normativ retorikforskning, og hvordan man som forsker kan etablere en konstruktiv dialog med den praksis, der evalueres.
Original languageDanish
PublisherDet Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Number of pages225
Publication statusPublished - Nov 2014

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 127889623