Evaluering af digital borgerinddragelse af socialt udsatte

Research output: Book/ReportReportResearch

Dette projekt indeholder design, gennemførsel og evaluering af en række medfortolkende workshopper og undersøger, hvordan viden om opholds- og bevægelsesmønstre, dvs. rumlig adfærd, kan anvendes i kommunalt strategisk arbejde for en inkluderende byudvikling.
Projektet tager afsæt i et forskningsprojekt, hvor Københavns Universitet har analyseret GPS-data om socialt udsatte borgeres rumlige adfærd - herfra kaldet ”GPS-forsøget”. Data er indsamlet af Odense Kommune, assisteret af Kirkens Korshær. GPS-forsøgets metode skitseres kort og er detaljeret beskrevet i rapporten ”Socialt udsatte borgeres rumlige adfærd i Odense”.
På baggrund af resultaterne af GPS-forsøget er afholdt tre medfortolkningsworkshopper med centrale aktørgrupper i byrummet, herunder socialt udsatte borgere, frivillige organisationer, kommunale fagprofessionelle samt andre myndighedspersoner. På disse drøftedes aspekter angående GPS-registeringsmetodens relevans, den potentielle anvendelse af GPS-registrerede data samt etik i forbindelse med dataindsamling og -anvendelse.
I projektgruppen deltog Københavns Universitet (forskning), Odense Kommune (projektejer af GPS-forsøget) og Mercuri Urval (proces-design/gennemførsel og afrapportering). Projektet er økonomisk støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
VolumeIGN Rapport
Number of pages30
ISBN (Electronic)978-87-7903-775-5
Publication statusPublished - 2017

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 185474367