DRs tv-virksomhed i forandring: programflade, portefølje og platforme

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Documents

  • Julie Mejse Münter Lassen
Tv-landskabet har ændret sig radikalt i løbet af den seneste tiårige periode som følge af den teknologiske udvikling, øget konkurrence og ændrede brugsmønstre. For TV-selskaberne byder denne udvikling både på nye muligheder og nye udfordringer. Denne afhandling undersøger, hvorledes den danske public service-institution DR har udviklet sin tv-virksomhed i perioden fra 2005 til 2015. Inden for denne periode er DRs tv-kanalportefølje blevet udvidet fra to til seks tvkanaler, og en streaming-tjeneste er kommet til. Gennem en række kvantitative og kvalitative undersøgelser belyser afhandlingen, hvad kanaludvidelsen har betydet for DRs samlede tv-tilbud, både i form af programudbuddets sammensætning og hvorledes tv-kanalerne drives som portefølje. Afhandlingen konkluderer, at public service-institutionen står godt i konkurrencen om seernes opmærksomhed, og at dette i vid udstrækning kan tilskrives, at DR er fulgt med udviklingen. Dog rummer de nye distributionsformer en række komplekse udfordringer for DRs public service-opgave, der vil blive accelereret i takt med, at en større del af brugen flytter til streaming-tjenesten.
Original languageDanish
PublisherDet Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Number of pages259
Publication statusPublished - Nov 2018

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 209265842