Dietary Change Toward Less Meat Consumption: A qualitative investigation of dietary change in everyday food practices

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Documents

Afhandlingen undersøger forskellige aspekter af vilkårene for kostændringer mod mindre kødforbrug i hverdagens madpraksisser. Med udgangspunkt i 27 semistrukturerede interviews og 3-dages fotodagbøger med unge danskere, der har reduceret deres kødforbrug, såvel som i fire netværksfokusgrupper, analyserer jeg hverdagspraksisserne madforsyning, madlavning og spisning. Afhandlingen trækker på praksisteori, og bidrager til den eksisterende litteratur inden for mad-, hverdags og madomlægningssociologien ved at sætte
fokus på- og empirisk undersøge et hidtidigt underteoretiseret og underundersøgt emne, nemlig sociale dynamikker mellem madpraktikere.
I løbet af tre forskningsartikler gennemfører jeg tre delundersøgelser. Den første artikel undersøger hvad omlægningsprocesser mod et reduceret kødforbrug indebærer for praktikeren. Den anden artikel undersøger hvordan kødets rolle i madpraksisser bliver forhandlet og etableret gennem sociale interaktioner mellem praktikere. Den tredje artikel undersøger hvordan madpraksisser bliver formet af deres koblinger til andre hverdagspraksisser.

Artikel 1 viser, på baggrund af en analyse af mine interviewdata, hvordan
omlægningsprocesser kræver arbejde af praktikerne. Dels i form af at praktikerne skal udvikle nye måder at købe ind, lave mad og spise på, dels i form af at de skal retablere den sociale koordination af madaktiviteter med andre praktikere. Artikel 2 trækker på både fokusgruppeog interviewdata og viser hvordan arrangementer af sociale interaktioner kan inducere og
prefigurere særlige typer madperformances, ved at gøre kostomlægning mod mindre kødforbrug enten mere eller mindre socialt acceptabelt og udfordrende. Artikel 3 analyserer interviewdata, og viser hvordan madperformances er både rumligt-temporalt og social forankrede i konfigurationer af andre hverdagspraksisser, hvilket påvirker vilkårene for kostomlægning mod et reduceret kødforbrug. Tilsammen bidrager afhandlingen til mad- og hverdagssociologien med detaljerede indsigter i hvordan organiseringen af hverdagens madpraksisser former vilkårene for kostomlægning mod et reduceret kødforbrug, og diskuterer resultaternes implikationer for politik og
forandringsinitiativer.
Original languageEnglish
Number of pages141
ISBN (Print)978-87-7209-509-7
ISBN (Electronic)978-87-7209-509-7
Publication statusPublished - 5 Jan 2023

ID: 387976967