Det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Produktionen af økologiske slagtesvin har været jævnt stigende i de seneste år og er nu steget fra godt 138.100 styk i 2016 til lige over 232.000 styk i 2019 (Miljø- & Fødevareministeriet, 2017; 2020). En øget produktion af økologiske slagtesvin øger tilsvarende efterspørgslen på økologisk protein til slagtesvinene. En stor del af proteinforsyningen til de økologiske slagtesvin består i dag af kinesisk sojakage. Bioraffineret økologisk græsprotein har i fodringsforsøg vist sig helt eller delvist at kunne erstatte den økologiske sojakage. Denne artikel beskriver resultaterne af en analyse af det økonomiske potentiale for produkti-on af økologiske slagtesvin fodret med økologiske foderblandinger indeholdende varierende andele af bioraffineret økologisk kløvergræsprotein. Analysen omfatter værdikæden fra dyrkning af økologisk kløvergræs over bioraffinering til produktion af økologiske slagtesvin fodret med økologiske foderblandinger indeholdende sti-gende andele af bioraffineret økologisk kløvergræsprotein. Analyserne viser, at det kan være økonomisk konkurrencedygtigt at producere økologiske slagtesvin fodret med foderblandinger indeholdende op til 15 procent økologisk græsprotein, set i forhold til produktion af slagtesvin på basis af ”konventionelle” økologiske foderblandinger. Der er her forudsat, at den økologiske planteavler afregnes med 0,20 kroner per kg frisk græs ab. mark, og at bioraffinaderiet opnår et break even-resultat.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Landoekonomi
Volume206
Issue number1
Pages (from-to)83-90
Number of pages8
ISSN0040-7119
Publication statusPublished - 2020

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 246780869