Den danske vandplanlægning: vandplaner og miljømål

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Vandrammedirektivets miljømål er omdrejningspunktet for den nye danske vandplanlægning. Den retlige status af miljømålene er imidlertid uafklaret. Det er også usikkert, hvilket bindende indhold miljømålsbestemmelserne i miljømålsloven skal tillægges. Den konkrete fastsættelse af miljømål i vandplanerne lever ikke op til direktivets bestemmelser, idet det ikke altid er muligt at identificere det miljømål, der er fastsat for de enkelte vandforekomster, og den retlige subsumption under direktivets undtagelsesbestemmelser er både usikker og mangelfuld. Samlet set
efterlader det indtryk af en vandplanproces, der ikke har haft det fornødne fokus på det retlige grundlag.
Original languageDanish
JournalJuristen
Issue number3
Pages (from-to)124-136
Number of pages13
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2012

ID: 38325757