Byzantine Hymns in Churches of Constantinople - An Archaeological Soundscape

Research output: Working paperResearch

Ved hjælp af digitale 3D-modeller genskabes de gamle kirkerums akustik. Under det EU-støttede projekt CAHRISMA (2000-2003), hvori Ørsted-DTU deltog, blev opbygget modeller af de tre justinianske kirker, Hagia Sophia, Hagia Irene, og Sergios og Bacchos. De stilles her til rådighed af firmaet ODEON ROOM ACOUSTICS, DTU Scion - Her testes modellerne for første gang med lyden af rekonstrueret byzantinsk kirkesang, transskriberet fra middelalderlige musikhåndskrifter, ligesom en optagelse af den nuværende sangtradition ved Patriarkatet Konstantinopel bliver testet i den akustiske model.
Original languageEnglish
Place of PublicationODEON A/S, DTU, Lyngby
Number of pages5
Publication statusPublished - 2010

ID: 19570506