Bæredygtige byer og lokalsamfund: Byudvikling

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Dette kapitel gennemgår Danmarks performance på verdensmål 11 for bæredygtig udvikling: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Over halvdelen af verdens befolkning bor i byer, og antallet af byboere forventes at vokse med 2,5 milliarder i de kommende 30 år. Frem mod år 2100 forventes det globale byareal at blive fordoblet i forhold til 2010. Byområderne vil sprede sig over naturområder og vil have massive miljømæssige konsekvenser, hvis ikke væksten begræn-ses og styres. Allerede i dag knytter 70 % af klodens samlede CO2-udledning sig til byerne. Byerne står for en lang række af de sociale problemer, verdensmålene omfatter. De proble-mer, vi skal løse i efterstræbelsen af en bæredygtig fremtid, skal i vidt omfang ske i byerne.

Original languageDanish
Title of host publicationDet Bæredygtige Danmark : Med verdensmålene mod 2030
EditorsSteen Hildebrandt
Number of pages23
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Publication date2023
Pages290 - 312
Chapter11
ISBN (Print)978-87-574-5523-6
ISBN (Electronic)978-87-574-5969-2
Publication statusPublished - 2023

ID: 372007942