Βυζαντινἀ μουσικά σημἀδια: Μια νἐα εισαγωγή στη Μεσοβυζαντινή Σημειογραφία

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Greek translation of Christian Troelstgård: Byzantine Neumes (2011)
Translated title of the contributionByzantinsk neumeskrift: En ny introduktion til den middelbyzantinske musikalske notation
Original languageGreek
Place of PublicationAthen
PublisherFagottobooks
Number of pages156
ISBN (Print)978-960-6685-86-6
Publication statusPublished - 1 Sep 2020

ID: 280195578