Jens Kristiansen

Jens Kristiansen

Professor


 1. 2018
 2. Published

  Konkrete personalebeslutninger

  Kristiansen, Jens, 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 207-248 42 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 3. Published

  Retsgrundlaget for offentlig personaleforvaltning

  Kristiansen, Jens, 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 171-206 36 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 4. 2017
 5. Published

  Arbejdsgiveres adgang til at opsige medarbejdere ved arbejdsskader

  Kristiansen, Jens, 2017, Sundhedsfremme på arbejdspladsen: arbejdsmiljøretlige, arbejdsretlige og arbejdsskaderetlige perspektiver . Ulfbeck, V. & Ehlers, A. B. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 81-103 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 6. Published

  EU-charteret og grundlovens § 20

  Kristiansen, Jens, 2017, In : UfR, litterær afd.. 48, p. 413-422 10 p., U.2017B.413.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 7. Published

  Grænser for EU-rettens umiddelbare anvendelighed i dansk ret: Om Højesterets dom i Ajos-sagen

  Kristiansen, Jens, 2017, In : Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling. p. 75-84 10 p., U.2017B.75.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 8. Published

  Lønmodtager eller studerende? Om EU-studerendes adgang til studiestøtte i kraft af status som lønmodtager

  Kristiansen, Jens, 2017, Ketsch me if you can: Sociale rettigheder og ligestilling : Hyldest til Kirsten Ketscher. Hartlev, M., Jørgensen, S., Aune, H. & Hellum, A. (eds.). København: Karnov Group, p. 71-80 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 9. Published

  New Forms of Employment in Denmark

  Kristiansen, Jens, 2017, New Forms of Employment in Europe. Blanpain, R., Hendrickx, F. & Waas, B. (eds.). The Hague: Wolters Kluwer , p. 189-92 4 p. (Bulletin of Comparative Labour Relations, Vol. 94).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 10. Published

  The Concept of "Employee": The Position in Denmark

  Kristiansen, Jens, 2017, Restatement of Labour Law in Europe: The Concept of Employee. Waas, B. & van Voss, G. H. (eds.). Oxford: Hart Publishing, Vol. I. p. 133-48 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 11. 2016
 12. Published

  Acte uclair

  Fenger, N. & Kristiansen, Jens, 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Jensen, M. H. & Mørup, S. H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 825-845 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 13. Published

  Ajos-dommen og Højesterets dilemma

  Kristiansen, Jens, 2016, In : Ugeskrift for Retsvaesen. 2016, 36, p. 301-310 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 14. Published

  Den Danske Model: Er det historiske fundament ved at smuldre?

  Kristiansen, Jens, 2016, Den Danske Model set udefra. Larsen, T. P. & Ilsøe, A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 179-188 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 15. Published

  Grundlæggende arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2016, 4 ed. København: Djøf Forlag. 460 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 16. Published

  På vej mod et fælleseuropæisk arbejdstagerbegreb?

  Kristiansen, Jens, 2016, Sui generis: Festskrift til Stein Evju. Mulder, B. J., Hotvedt, M. J., Nesvik, M. & Sundet, T. L. (eds.). Oslo: Universitetsforlaget, p. 389-398 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 17. 2015
 18. Published

  Den nordiske aftalemodels europæiske udfordringer

  Kristiansen, Jens, 2015, Europa og den nordiske aftalemodel: Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret. Kristiansen, J. (ed.). København: Nordic Council of Ministers, p. 15-73 59 p. (TemaNord; No. 537, Vol. 2015).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 19. Published

  EU og den danske aftalemodel: En fælles kamp for at fastholde aftaletraditionen

  Kristiansen, Jens, 2015, In : Europarättslig Tidsskrift. 18, 2, p. 292-312 21 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 20. Published

  European Challenges of the Nordic Collective-Agreement Model

  Kristiansen, Jens, 2015, Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model: The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law. Kristiansen, J. (ed.). Copenhagen: Nordic Council of Ministers, p. 15-78 64 p. (TemaNord; No. 541, Vol. 2015).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 21. Published

  Konfliktret på det offentlige arbejdsmarked

  Kristiansen, Jens, 2015, In : Økonomi & Politik. 88, 4, p. 51-63 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten: Er der en fast linje i højesteretspraksis?

  Kristiansen, Jens, 2015, In : Juristen. p. 225-35 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 23. Published
 24. 2014
 25. Published

  Den kollektive arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2014, 3. ed. København: Djøf Forlag. 679 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 26. Published

  Grundlæggende arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2014, 3 ed. Djøf Forlag. 478 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 27. Published

  Grænser for EU-konform fortolkning i lyset af nyere højesteretspraksis

  Kristiansen, Jens, 2014, In : Juristen. 96. , 1, p. 17-29 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 28. 2013
 29. Published

  Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer: Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene

  Kristiansen, Jens, 2013, Djøf Forlag. 489 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 30. Published

  Domskommentar

  Kristiansen, Jens, 2013, Arbejdsretligt Tidsskrift 2012. Andersen, J. & Kristiansen, J. (eds.). Djøf Forlag, p. 102-104 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 31. Published

  Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager

  Kristiansen, Jens, 2013, Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., C. D. T. & G. S. Ø. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 187-203 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 32. 2012
 33. Published

  Domskommentarer

  Kristiansen, Jens, 2012, Arbejdsretligt Tidsskrift 2011. Andersen, J. & Kristiansen, J. (eds.). Djøf Forlag, p. 169-78 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 34. 2011
 35. Published

  Kommentarer til arbejdsretsdomme

  Kristiansen, Jens, 2011, Arbejdsretligt Tidsskrift 2011. Andersen, J. & Kristiansen, J. (eds.). Djøf Forlag, p. 135-41 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 36. Published

  Persondataret i ansættelsesforhold

  Blume, Peter & Kristiansen, Jens, 2011, København: Djøf Forlag. 273 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 37. 2010
 38. Published

  Kommentarer til arbejdsretsdomme

  Kristiansen, Jens, 2010, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2009, p. 181-190 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 39. Published

  Persondatabeskyttelse i arbejdsretlig kontekst

  Kristiansen, Jens, 2010, Ret, informatik og samfund: Festskrift til Peter Blume. Henrichsen, C., Rytter, J. E. & Rønsholdt, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 241-54 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 40. 2009
 41. Published

  Arbejdsmarkedspension 2009

  Andersen, Mads Bryde & Kristiansen, Jens, 2009, 1 ed. København: Djøf Forlag. 323 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 42. Published

  Grundlæggende arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2009, 2 ed. København: Djøf Forlag. 478 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 43. Published

  Kommentarer til arbejdsretsdomme

  Kristiansen, Jens, 2009, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2008, p. 199-208 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 44. Published

  Uorganiserede lønmodtageres stilling ved overenskomstimplementering af EU-direktiver: HD af 17/4 2009 (U2009.1845H)

  Kristiansen, Jens, 2009, In : Juristen. 91, 7, p. 189-194 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 45. 2008
 46. Published

  Afgørelser fra de almindelige domstole

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2007, p. 259-264 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 47. Published

  Den danske flexicurity-models fremtidsudsigter i EU

  Kristiansen, Jens, 2008, Socialretlige udviklinger og udfordringer. Jørgensen, S. & Kristiansen, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 33-49 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 48. Published

  Den kollektive arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2008, 2. ed. København: Djøf Forlag. 709 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 49. Published

  Domme fra Arbejdsretten

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2007, p. 237-255 19 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 50. Published

  Flexicurity und dänisches Arbeitsercht

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft. 107, 4, p. 362-382

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  Flexicurity und dänisches Arbeitsrecht

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Recht der Internationalen Wirtschaft. 54, 8, p. 509-517 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 52. Published

  Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2007, p. 276-288 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 53. Published

  Laval, Viking og den danske model

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Juristen. 90, 3, p. 79-90 12 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 54. Published

  Sagsbehandlingsfejl ved flytning af skolelærer: HD af 6/12 2008 (U 2008.636 H)

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Juristen. 90, 5, p. 159-162 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 55. Published

  Socialretlige udviklinger og udfordringer

  Jørgensen, Stine (ed.) & Kristiansen, Jens (ed.), 2008, København: Djøf Forlag. 172 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 56. 2007
 57. Published

  Afskedigelse af ambassaderåd: HD af 27/11 2006 (U 2007.537H)

  Kristiansen, Jens, 2007, In : Juristen. 89, 2, p. 60-62 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  Kommentarer til domme og kendelser: Domme fra Arbejdsretten

  Kristiansen, Jens, 2007, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2006, p. 221-239 19 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 59. Published

  Lovbaseret godtgørelseskrav omfattet af voldgiftsklausul: HD af 26/3 2007 (U2007.1569H)

  Kristiansen, Jens, 2007, In : Juristen. 89, p. 167-170 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 60. Published
 61. 2006
 62. Published

  Domskommentarer

  Kristiansen, Jens, 2006, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. xx, p. 183-195

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 63. Published

  Foreningsfrihed på arbejdsmarkedet - den nye lov og dens menneskeretlige baggrund

  Kristiansen, Jens, 2006, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. xx, p. 203-214

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 64. Published

  §§ 27 og 78

  Kristiansen, Jens, 2006, Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, 2. udg.. København: Djøf Forlag, p. 242-246 og 554-570

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 65. 2005
 66. Published

  Aftaler om fratræden i det offentlige

  Kristiansen, Jens, 2005, In : Advokaten. 2/2005, p. 63-67

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 67. Published

  Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

  Kristiansen, Jens, 2005, In : nft - Nordisk Försäkringstidskrift. 4, p. 271-280

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 68. Published

  Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv.

  Kristiansen, Jens, 2005, In : Ugeskrift for retsvæsen. 2005/B, p. 271-280

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 69. Published

  Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb i personalesager

  Kristiansen, Jens, 2005, In : Ugeskrift for retsvæsen. 2005/B, p. 214-221

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 70. Published

  Grundlæggende arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2005, Djøf Forlag.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 71. Published

  Grundlæggende arbejdsret.

  Kristiansen, Jens, 2005, København: Djøf Forlag. 446 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 72. 2004
 73. Published

  Den kollektive arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2004, København: Djøf Forlag. 732 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 74. Published

  Europæiske overenskomster - om EU-traktaters forhandlingsordning på arbejdsmarkedsområdet.

  Kristiansen, Jens, 2004, Den danske model i et integreret Europa. København: Djøf Forlag, p. 141-57

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 75. Published

  Ombudsmandsprøvelse af afskedigelsessager

  Kristiansen, Jens, 2004, Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. København: Djøf Forlag, p. 391-399

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 76. Published

  Persondataloven og den danske model

  Kristiansen, Jens, 2004, In : Lov & Ret. p. 12-16 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 77. 2003
 78. Published

  Domstolene og menneskerettighederne

  Kristiansen, Jens, 2003, Nye retlige design. Dansk ret under konkurrence. København: Djøf Forlag, p. 79-91

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 79. Published

  Evaluation, including effects of storage and repeated freezing and thawing, of a method for measurement of urinary creatinine

  Garde, A. H., Hansen, Åse Marie & Kristiansen, Jens, 2003, In : Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. 63, 7-8, p. 521-4 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 80. Published

  Labour Concilliation, Mediation and Arbitration in Denmark

  Kristiansen, Jens, 2003, Labour Conciliation, Mediation and Arbitration in European Union Countries. Ministerio de Trabajo, Madrid, p. 103-120

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 81. Published

  Offentlige personaleforhold i en brydningstid

  Kristiansen, Jens, 2003, In : Juristen. 7, p. 252-273

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 82. 2002
 83. Published

  Bodsansvaret ved overenskomstbrud - den danske ordning i et nordisk perspektiv

  Kristiansen, Jens, 2002, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2002, p. 139-151

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 84. Published

  Databeskyttelse på arbejdsmarkedet

  Blume, Peter & Kristiansen, Jens, 2002, København: Djøf Forlag. 203 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 85. Published

  Denmark

  Kristiansen, Jens, 2002, Employment Privacy Law in the European Union: Surveillance and Monitoring . Hendrickx, F. (ed.). Intersentia, p. 55-68 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 86. Published

  Denmark

  Kristiansen, Jens, 2002, Employment Privacy Law in the European Union: Surveillance and Monitoring. Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia, p. 55-68

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

 87. Published

  Faglige organisationers konflikret overfor enkeltarbejdsgivere

  Kristiansen, Jens, 2002, København: Kristlig Arbejdsgiverforening. 54 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 88. Published

  Gennemførelse af EU's arbejdsret - kollektive aftaler eller lovgivning?

  Kristiansen, Jens, 2002, Helsingfors, p. 399-416.

  Research output: Working paperResearch

 89. Published

  Lønfastsættelse ved domstolene?

  Kristiansen, Jens, 2002, In : Ugeskrift for retsvæsen. B448-56, p. 448-456

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 90. 2001
 91. Published

  Faglige organisationers konfliktret overfor enkeltarbejdsgivere

  Kristiansen, Jens, 2001, Struer: Kristelig Arbejdsgiverforening. 54 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 92. Published

  Staten som arbejdsgiver

  Kristiansen, Jens, 2001, Årsskrift Institut B: Staten i forandring. København: Djøf Forlag, p. 165-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 93. 2000
 94. Published

  Arbejdsgiverens kontrol med ansatte - Danmark

  Kristiansen, Jens, 2000, Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet. Rapporter till Nordiskt Arbetsrättsligt Möte 2000. Stockholm: Arbetslivsinstituttet, Förlagstjänst, p. 101-113

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 95. Published

  Den danske aftalemodel og forholdet til EU

  Kristiansen, Jens, 2000, In : N F T. 3/2000, p. 241-248

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 96. Published

  Konfliktret som grundrettighed - og dens konflikt med andre grundlæggende interesser

  Kristiansen, Jens, 2000, Årsskrift Institut B: Grundrettigheder. København: Djøf Forlag, p. 225-237

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 97. Published

  Perspektiver og udfordringer for arbejdsretten

  Kristiansen, Jens, 2000, In : Juristen. 6, p. 205-218

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 98. 1999
 99. Published

  Validation of a high performance liquid chromatography analysis for the determination of noradrenaline and adrenaline in human urine with an on-line sample purification

  Hansen, Åse Marie, Kristiansen, Jens, Nielsen, J. L., Byrialsen, K. S. & Christensen, J. M., 13 Sep 1999, In : Talanta. 50, 2, p. 367-79 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 100. Published

  Arbejdsretlig lærebog

  Kristiansen, Jens, 1999, København: Gad Jura. 520 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 101. Published

  Den danske aftalemodel og forholdet til EU

  Kristiansen, Jens, 1999, 100-året for Septemberforliget. København: Miljøministeriet, p. 177-193

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 102. Published

  Grundlovens betydning for arbejdsmarkedet

  Kristiansen, Jens, 1999, Grundlovens nutid og fremtid. Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning 1998. København: Samf.Fak.Repro-Center/Hertz Bogtrykkergård, p. 145-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 103. Published

  Ledelsesretten og dens grænser

  Kristiansen, Jens, 1999, Septemberforliget 100 år. København: Djøf Forlag, p. 213-230

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 104. 1998
 105. Published

  Diskriminationsforbud på det danske arbejdsmarked

  Kristiansen, Jens, 1998, Ret og skønsomhed i en overgangstid. København: Akademisk Forlag, p. 145-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 106. Published

  Organisationsfrihed og eksklusivaftaler

  Kristiansen, Jens, 1998, Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning 1997. København: Samf.Fak.Repro-Center/Hertz Bogtrykkergård, p. 143-158

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 107. Published

  Straf og andre sanktioner på arbejdsrettens område

  Kristiansen, Jens, 1998, "Med lov..." Retsvidenskabelige betragtninger. København: Djøf Forlag, p. 179-192

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 108. 1997
 109. Published

  Det danske arbejdsretssystem og internationale forpligtelser

  Kristiansen, Jens, 1997, SALA's Jubilæumsskrift "SALA 1947-1997". København: SALA, p. 72-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 110. Published

  Lønmodtagerbeskyttelse i Dansk Arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 1997, København: Gad Jura.

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisResearch

 111. Published

  Menneskeretskonventionen og det fagretlige processystem

  Kristiansen, Jens, 1997, Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning 1996. København: Samf.Fak.Repro-Center/Hertz Bogtrykkergård, p. 159-170

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 112. Published

  Overenskomstens Retsvirkninger

  Kristiansen, Jens, 1997, FAKTA/PersonaleJura. København: Gad Jura, p. kap. 21 (15s.)

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 113. 1995
 114. Published

  Den danske aftalemodel i den Europæiske Union

  Kristiansen, Jens, 1995, København: Landsorganisationen i Danmark.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 115. Published

  Den danske aftaletradition - Er den værd at fatholde?

  Kristiansen, Jens, 1995, Liv, arbejde og forvaltning. København: Gad Jura, p. 303-315

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 116. Published

  EU-direktiver og aftalesystemer

  Kristiansen, Jens, 1995, Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetningn 1994. Studier nr 57. København: Samf.Fak.Repro-Center/Hertz Bogtrykkerg., p. 73-86

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 117. Published

  Familielivsbeskyttelse i arbejdsretten

  Kristiansen, Jens, 1995, Kvindelig arbejdsret. København: Gad Jura, p. 41-45

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 118. Published

  For dårlig retssikkerhed i det fagretlige system

  Kristiansen, Jens, 1995, In : Lov og Ret. 5, p. 28-30

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 119. 1994
 120. Published

  Den nordiske aftalemodel og EF-arbejdsretten

  Kristiansen, Jens, 1994, Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning 1993. Studier nr 54. København: Samf.Fak.Repro-Center/Herts Bogtrykkerg., p. 119-130

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 121. 1993
 122. Published

  "Atypiske" ansættelsesforhold - behov for en bedre retsbeskyttelse?

  Kristiansen, Jens, 1993, In : Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 59, p. 58-68

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 123. Published

  Offentlige myndigheders arbejdsretlige og offentligretlige pligter ved personalenedskæringer

  Kristiansen, Jens, 1993, Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning 1992. Studier nr. 50. København: Samf.Fak. Repro-Center/Bogtrykker Gården, p. 123-130

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 124. 1992
 125. Published

  EF's sociale dimension i praksis

  Kristiansen, Jens, 1992, In : Ugeskrift for retsvæsen. 1992, nr. 37, p. 320-26

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 126. Published

  Statslig arbejdsløshedspolitik og "atypiske" ansættelsesformer

  Kristiansen, Jens, 1992, Årsberetning 91. København: Samf.videnskabeligt Fakultet, p. 133-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 127. 1991
 128. Published

  SIFU-princippet i arbejdsretlig og offentligretlig belysning

  Kristiansen, Jens, 1991, In : Ugeskrift for retsvæsen. 44, p. 5

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

ID: 3580