Jens Hemmingsen Schovsbo

Jens Hemmingsen Schovsbo

Professor

Member of:

  Work

  2003-          Professor in Intellectual Property Law, University of Copenhagen
  2001            Docent in Contract Law, University of Copenhagen
  1999            Associate professor in Contract Law, University of Copenhagen  
  1995            Research Assistant, University of Copenhagen  
  1995            Assistant professor, University of Copenhagen
  1992            Phd Fellow, University of Copenhagen

  Education 

   

  2001            Dr.jur./LL.D., University of Copenhagen 
  1996            Lic.jur./Ph.d., University of Copenhagen 
  1991            Cand.jur., Københavns Universitet 
  1991            LL.M. in International Business LegalStudies, University of Exeter 
  1984            Immatriculated, Law University of Copenhagen 

  Internal/external positions etc.

  2019-2022     President ATRIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING AND RESEARCH IN INTELLECTUAL PROPERTY)

  2021(2013) - 2022 Chair (member) of the Scientific Advisory Board (Fachbeirat) of the Maxk Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law

  2015 - Member of the editorial commitee board for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)

  2008-     Member of the editoral committee for Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR)

  2005-     Member of the board of the Danish AIPPI
  2004-     Member of the Board of Appeal for Patents and Trademarks
  2003-     Member of the Complaints Board for Domain Names 
  2003-     Efor for the Arnemægnæanske stiftelse 

  2015(6) - Member of (chariman for) the Aller Foundation
  2003-     Member of the board for Børge Hinsch Fonden 
  2003-     Member of the board for the Familefoundation Furebakken  Historical

   

  2013 - 2020 Chairman of the PhD committee, Faculty of Law UCPH

  2015 Medlem af ekspertudvalget til undersøgelse af mulige tilpasninger af rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

  2004-2015 Medlem af bestyrelsen for Djøfs Forlags fond

  2004-2015 Raadsvalgt medlem af De Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

  2009- 2013 Formand for praksisudvalget ved Københavns Universitet

  2011 HANKEN DIstinguished Research Fellow, HANKEN School of Economics, Helsingfors

  2006-2008  Leder af Dansk Juridisk Forskerskole

  2004-2010  Generalsekretær for den Nordiska Samarbettskommittén for industriellt
                     rättsskydd


  2004-2007  Leder af instituttet for EU-retslige studier og permanent gæsteprofessor,
                     Shangdon University Law School, Kina
  2004-2006  Formand for ph.d.-studienævnet og Ph.d.-studieleder 
  2003-2006  Medlem af Kulturministeriets Kapitel 3 udvalg
  2002-2006  Biblioteksansvarlig ved det Juridiske Fakultet 
  2002-2007  Dansk redaktør for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 
  2001-2005  Medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe "Patentsystemets fremtid" 
  2001-2004  Medlem af Videnskabsministeriets domæneudvalg 
  2001-2003  Formand for UVBA 
  2001-2003  Tillidsrepræsentant ved Juridisk Fakultet 
  2001-2003   Medlem af Juridisk Fakultets Samarbejdsudvalg 
  2001-2003   Medlem af Københavns Universitets Hovedsamarbejdsudvalg 
  2000-2003   Medlem af bestyrelsen for COPY-DAN Tekst & Node 
  1999-2002   Medlem af COPY-DANs digitale samarbejdsgruppe 
  1997-2001   Københavns Universitets repræsentant i betyrelsen for Nordisk Kollegium 

  Education

  LL.D., PhD, LL.M.

  ID: 11864