Anna Bebe

Anna Bebe

Affiliate (researcher)

 • Forskningsenheden for Almen Praksis

  Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

  1014 København K

  Phone: +45 35 32 71 58

CV only available in Danish

 

CURRICULUM VITAE

Anna Bebe Dyrehavevej 11, st. th. 2930 Klampenborg

Født d. 09.01.1978

 

ANSÆTTELSER:

01.08.2013-d.d: PhD studerende  Afdelingen for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis. PhD studie der omhandler somatisk co-morbiditet hos demente patienter . Er i den forbindelse TR for læger der skriver PhD ved Københavns universitet.

01.08.2013-d.d: Reservelæge, Medicinsk akutmodtagelse, Bisbebjerg Hospital.   Vagter i akutmodtagelsen, med modtagelse og behandling af akutte patienter.

01.04.2013 - 31.07.2013: Reservelæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. Bispebjerg Hospital, Introduktionsstilling  Arbejde i ungdompsykiatrisk ambulatorium. Diagnostisering samt behandlingsplaner for en lang række psykiatriske lidelser. Desuden vagter, med behandling af akutte patienter.

01.10.2012 - 31.03.2013: Reservelæge,  Læge Kirsten Rasmussen, Introduktionsstilling almen medicin, Gentofte Telefoniske og planlagte patientkonsultationer, samt modtagelse af akutte patienter.

01.09.2010 - 30.09.2012: Reservelæge Medicinsk Afdeling I,  Bispebjerg Hospital, Introduktionsstilling  Skadestuearbejde, stuegang, ambulatoriearbejde, forvagt. Opfyldt alle kompetencekort. Deltaget i flere forskningsprojekter og artikelskrivning. Vejleder for KBU-læger. Ansættelse afbrudt af barsel efter 9 måneder, efterfølgende genoptaget og fuldført.

08.12.2010 - 22.08.2012: Reservelægevikar Värnamo Vårdcentral, Sverige   To ugers vikariat i december måned . Patientkonsultationer svarende til almen praksis i Danmark.

01.04.2009 - 31.08.2010: Reservelæge (Basis), Lægerne Iben Schmidt Nielsen og Nina Lebech, Hellerup Telefoniske og planlagte patientkonsultationer samt modtagelse af akutte patienter. Har i løbet af denne ansættelse været på barsel.

01.10.2008 - 31.03.2009: Reservelæge (Basis), Ortopædkirurgisk afdeling T, Herlev hospital Skadestuearbejde med modtagelse af trauma, akutte bevægeapparatskader, sår og infektioner.

01.08.2008 - 30.09.2008: Reservelæge Medicinsk afdeling, Holbæk hospital  Arbejde primært i medicinsk skadestue, samt stuegang på akut visitationsafsnit (AVA).

01.12.2006 - 31.01. 2009: Lægevikar, Afdeling M, Skt. Hans Hospital, Roskilde Modtog nye patienter til journalskrivning, stuegang og andre opgaver såsom samtaler, tvangsmedicinering og anden tvangsbehandling af psykiatriske patienter. Heltidsarbejde  december 2006 til og med februar 2007. Efterfølgende weekendarbejde et par gange per måned, samt fuldtid i sommerferie.

01.06.2006 - 31.06.2006: Blodtryksundersøgelser i forbindelse med ph.d.-projekt, Herlev hospital Måling af blodtryk på tilfældigt udvalgte patienter og resultatførelse i skema.

01.02.2006 - 30.04.2006: Sekretær IMCC (International Medical Cooperation) Vejledning og rådgivning af medicinstuderende mhp. kurser og udlandsophold, samt administrativt arbejde.

01.09.2005 - 28.02.2006: Lægesekretær og assistent, speciallæge dr. med. gynækologi Henri Goldstein  Assisterende ved undersøgelser og prøvetagning. Telefonkonsultationer samt indskrivning af journaler.

01.01.2001 – 30.08.2004: Sygeplejevikar Sygeplejevikar gennem FADL.  Ansættelse på et fast hold, hvor arbejdet bestod i at passe en dreng med hydrocephalus. Desuden arbejde på forskellige hospitaler.

 

UDDANNELSE:

 • 2008: Cand. med., Københavns Universitet. Osval 2: ”Sammenhængen mellem DRD2 receptoren og alkoholisme hos skizofrene individer”. Osval 1: ”Small interfering RNA”.
 • 2000: Naturvidenskabeligt Basisår, Malmö Högskola.
 • 1999: Spansk, Universidad de Malaga para ekstranjeros, Malaga, Spanien.
 • 1997: Student, Samhällsvetenskapligt program, Malmö Borgarskola (Gymnasium).

 

FORSKNING:

2011: Fra september 2011 til og med dags dato: Medforfatter til artikel om demens som skal fremlægges på demenskonferencen i KBH PhD i samarbejde med Forskningsenheden for almen medicin. Vejleder: Frans Waldorff. Start: 1. jan 2014.

Førsteforfatter til kasuistik i UFL, udgivet april 2012: Neurologiske symptomer som bivirkning til infliximab.

Opstartet projekt i samarbejde med patologisk afdeling på Rigshospitalet og gastroenterolog Tine Jess fra Statens Serum Institut,: 5-ASAs betydning for udvikling af adenom ved IBD.

Samarbejde med forgiftningsgruppen på BBH. Projektet gennemgik journaler med henblik på at registrere antal lægemiddelsforgiftninger og med hvilke læge- eller rusmidler.

 

KURSER:

 • Marts 2014: SAS medical software   Kursus i brug af SAS program, der anvendes i statistik. Tre dages kursus. 2,6 ECTS points.
 • Februar 2014: Workshop: ”Hvordan ruster vi kommende speciallæger i Almen Medicin til specialet?” En dags workshop, med bl.a. foredrag om kommunikation.
 • Februar 2014: Forskningsworkshop, Middelfart To dages forskningsworkshop, med forskningsenhederne for almen Medicin fra København, Århus, Odense og Ålborg. Fremlagde her poster om multimorbiditet.
 • Februar 2014: Basic Statistics   Kursus i medicinsk statistik. 13,5 ECTS points.
 • Februar 2014: Responsible Conduct   Kursus i videnskabelig uredelighed. 2 ECTS points.
 • Januar 2014: Medical writing   Kursus i medicinsk artikelskrivning på engelsk. 6 ECTS points.   Varer frem til april 2014.
 • Oktober 2013: EGPRN Konference Malta Repræsentant for Danmark ved denne 5 dage konference. EGPRN er et europæisk  netværk for forskere i  almen medicin i Europa.
 • September 2013: DSAM Årsmøde. Kolding.
 • September 2013: PhD Forum Årsmøde. Odense Forskningsenheden for Almen Praksis.
 • Januar 2013: Den store praksisdag. Scandic Hotel i København.
 • November 2012: Lægedagene 2012. Deltog i følgende kurser: Hovedpine skal behandles i almen praksis - er du forberedt?, Infertilitet i almen praksis, Hjertepakkerne – en hjælp til diagnostik og behandling af hjerteinsufficiens.
 • Maj 2011: Pædagogik II At undervise, oplære og vejlede andre. To dages kursus, 16-17. maj. Obligatorisk kursus i introduktionsstilling i intern medicin. Afholdt af CEKU.
 • Februar 2011: LAS: Ledelse, Administration og Samarbejde I alt 17 lektioner over to dage. Afholdt af CEKU.
 • Juni 2010: Pædiatri i almen praksis. En-dags kursus. Del af uddannelsen i KBU. Underviser: Bjørn Perrild, afholdt af CEKU.
 • Maj 2009: Dermatologi i almen praksis Foredrag, Afholdt af LEO Pharma Nordic. Underviser: Overlæge dr. med. Carsten Sand, Dermatologisk-Venerologisk afdeling, BBH, København.
 • Maj 2009: Patientkommunikation Tre-dages kursus. Afholdt af CEKU.
 • December 2008: Sår og sårbehandling. En-dags kursus afholdt af Sårambulatoriet, Ortopædkirurgisk afdeling T, Herlev hospital.
 • December 2008: Pædagogik og planlægning af egen læring. To-dages kursus, 1. og 2. december. Afholdt af CEKU-
 • November 2008: Akut kirurgi, akut kommunikation og akut transport. To-dages kursus. Afholdt af DIMS.
 • Oktober 2008: Akut medicin, genoplivning og akut kommunikation. To-dages kursus. Afholdt af DIMS.

 

ØVRIGT:

 • Medlem af FYAM udvalget, hvor jeg desuden er med i Kampagnegruppen.
 • Medlem af Forskningsgruppen i DSAM, hvor jeg bland andet er med til at fremme forskning i Almen Medicin, for eksempel på  de kommende Lægedage.
 • Er TR for læger der skriver PhD ved Københavns universitet ved det Folkesundhedsvidenskabelige fakultet. Er i den forbindelse medlem af flere udvalg hvor jeg repræsenterer afdelingen for Almen Medicin.  Det drejer sig om for eksempel om Det Folkesundhedsvidenskablige fakultets lokaludalg samt instituternes fællesudvalg.
 • Medlem af Yngre lægers forskningsgruppe, der skal promovere internationelt samarbejde samt oprette en PhD Hjemmeside.
 • Togholder for Journal Clubs i Almen Medicinsk forskning.
 • Repræsenterer Københavns unge forskere i PhD Forum, som er et fælles forum for unge forskere i det Almen Medicinske miljø i Danmark.
 • Ansvarlig for at modtage interesserede i forskning i Almen Medicin, samt at stå for Åbent Hus på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdelingen for Almen Medicin.
 • Stifter af supervisionsgruppe bestående af yngre læger, der i en årrække mødtes én gang om måneden. Supervisionen bestod blandt andet i gennemgang af forskellige cases, fremlæggelse og diskussion af valgte emner, samt samtaler og vejledning af oplevede situationer.
 • Medlem af netværksgruppe for introduktionslæger/hoveduddannelseslæger i almen medicin, hvor cases og vejledninger  gennemgås.
 • Medlem af mentorordning, hvor jeg skal vejlede nyuddannede læger.
 • Har i løbet af mine ansættelser vejledt KBU-læger samt undervist studerende og kollegaer.
 • Starter i juni måned som underviser i forskningstræning for læger i hoveduddannelse i Almen Medicin.
 • Sidder i bestyrelsen i min søns vuggestue

 

IT-KUNDSKABER:

SAS programmering, EPM, samt diverse elektroniske systemer som anvendes på hospitaler, herunder I-site, Web-ris, Web1000, Orbit, Opus, PACS, Web-bak, Web-reg inklusive Darwin og Docbase, der anvendes i praksis.

Desuden Windows Office pakken.

 

SPROG:

 • Dansk, svensk og engelsk - flydende i tale og skrift
 • Spansk - behersker hverdagstale og –skrift
 • Tysk - til husbehov

 

PRIVAT:

Gift med innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, cand.pæd.psyk. Nikolaj Bebe. Stolt papmor til Sigurd på 9 år og mor til Alvin 4 år og Gilbert på 2 år. Har haft semesterfri et par gange, hvor jeg bl.a. har rejst Caribien rundt. Jeg cykler dagligt og løber samt går til spinning, og ror turkajak i sommerhalvåret.

 

ID: 71116672