Alex Dubgaard

Alex Dubgaard

Associate Professor emeritus


  1. 2017
  2. Published

    Kommentarer til Det Miljøøkonomiske Råds forslag til kvælstofregulering i Rådets rapport Økonomi og Miljø – 2017

    Dubgaard, Alex, 2017, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, 10 p. (IFRO Dokumentation; No. 2017 / 3).

    Research output: Working paperCommissioned

ID: 6188207