Daniel Midjord-Belstrøm

Daniel Midjord-Belstrøm

Lektor

Cand. odont i 2009, ph.d. i 2014, og dr. odont i 2018 fra Købehavns Universitet. Ansat som lektor ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet, hvor det primære forskningsområde er sammenhængen mellem orale og systemiske sygdomme belyst ved brug af moderne molekylærbiologiske metoder. Nuværende forskning udføres i samarbejde med anerkendte nationale og internationale forskningsinstitutioner, herunder Singapore Centre on Environmental Life Sciences Engineering (Singapore), Forsyth Institute, Harvard School of Dental Medicine (Boston, USA), University of Turku (Finland), Costerton Biofilm Center, Metabolismecentret og Novo Nordisk Foundation, Center for Protein Research (Copenhagen, Denmark).

ID: 35350912