Udmåling af sagsomkostninger i immaterialretssager

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Retshåndhævelsesdirektivets art. 14 indeholder særlige regler om sagsomkostninger i immaterialretssager. Det var i mange år opfattelsen, at bestemmelsen ikke havde betydning for udmåling af sagsomkostninger i immaterialretssager i Danmark. Efter en række afgørelser fra EU-Domstolen og U 2019.3930 Ø er opfattelsen forladt, og udmåling af sagsomkostninger i immaterialretssager har de seneste år levet sit eget liv. Artiklens formål er at undersøge og klarlægge, hvilke krav EU-retten fastsætter ved udmålingen af sagsomkostninger i immaterialretssager, og om dansk lovgivning og praksis er i harmoni med disse krav.
Original languageDanish
Article numberU.2023B.167
JournalUgeskrift for Retsvaesen
Pages (from-to)167-177
Number of pages10
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2023

ID: 358431131