The economic crisis: Testing employee relations

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Frem til krisens start i 2008 har mange tillidsrepræsentanter skullet forhandle positive forhold på plads: Det har mange steder handlet om lønforhøjelser eller goder til medarbejderne. Det ændrede sig brat, da krisen kom. Herefter har forhandlingerne ofte drejet sig om negative budskaber – om lønstagnation, lønnedsættelse, arbejdstidsfordeling eller måske ligefrem afskedigelser.
Denne artikels analyse viser overordnet, at ud af 3275 tillidsrepræsentanter i den private sektor, arbejder 75 procent på virksomheder, som i høj grad har været påvirket af krisen – mens kun 6 procent var på virksomheder, som slet ikke har været påvirket af krisen. De resterende 19 procent har i et vist omfang været påvirket.
Skønt de tillidsvalgte ofte bliver involveret i afskedigelser af kolleger og lønreduktioner som følge af krisen, lykkes det i vidt omfang at bevare kollegernes tillid. Det accepteres fx i vid udstrækning, at tillidsrepræsentanten bliver hørt og måske ligefrem er medbesluttende i forbindelse med afskedigelser. Dog viser analyserne også, at på de virksomheder, hvor krisen har ramt hårdest, er tillidsrepræsentanterne i særlig grad udsat for interessekonflikter mellem ledelse og medarbejdere.
Translated title of the contributionDen økonomiske krise: hvordan er medarbejderrelationerne
Original languageEnglish
JournalEconomic and Industrial Democracy
Pages (from-to)1-23
Number of pages23
ISSN0143-831X
DOIs
Publication statusPublished - 16 Oct 2013

ID: 120592889