Temaredaktørernes introduktion: Antropologiske bidrag

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Antropologien vokser frem og vinder indpas i stadigt flere områder af samfundet. Hvor antropologer til tider er blevet udskældt – også af antropologer selv – for ikke at tage aktivt del i væsentlige samfunds-mæssige diskussioner og problemstillinger, er der en klar tendens i antropologien i dag til at engagere sig i aktuelle samfundsudfordringer. Hvad end det drejer sig om klima, sundhed, kriminalitet, digitalise-ring, bæredygtighed, økonomi, integration, aldring eller noget helt andet, er der antropologer til stede. Men hvad er det, antropologien har at byde på? I dette temanummer stiller vi skarpt på antropolo-giens bidrag til samfundsmæssige udfordringer og spørgsmål. Gennem seks konkrete casestudier viser vi, hvordan antropologien kan bidrage med såvel kritiske indsigter som konstruktive indspark. I denne introduktion til temanummeret udfolder vi de antro-pologiske bidrag, idet vi særligt søger at udkrystalli-sere nogle af de centrale måder, hvorpå antropolo-gien kan gøre en forskel i samfundet.
Original languageDanish
JournalØkonomi & Politik
Volume94
Issue number1
Pages (from-to)5-15
ISSN0030-1906
Publication statusPublished - 2021

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 255160026