Store masker i små net: Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Standard

Store masker i små net : Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse. / Jacobsen, Katja Lindskov; Winther, Mark.

Center for Militære Studier, Københavns Universitet, 2018. 62 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Harvard

Jacobsen, KL & Winther, M 2018, Store masker i små net: Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse. Center for Militære Studier, Københavns Universitet.

APA

Jacobsen, K. L., & Winther, M. (2018). Store masker i små net: Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse. Center for Militære Studier, Københavns Universitet.

Vancouver

Jacobsen KL, Winther M. Store masker i små net: Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse. Center for Militære Studier, Københavns Universitet, 2018. 62 p.

Author

Jacobsen, Katja Lindskov ; Winther, Mark. / Store masker i små net : Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse. Center for Militære Studier, Københavns Universitet, 2018. 62 p.

Bibtex

@book{4ffc6a6b2e4f45508134f6b548236ce6,
title = "Store masker i sm{\aa} net: Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbek{\ae}mpelse",
abstract = "Problemkomplekset {\textquoteright}maritim kriminalitet{\textquoteright} sp{\ae}nder vidt, har ofte globale implikationer og er i mange tilf{\ae}lde forbundet med en lang r{\ae}kke trus-ler mod fred og sikkerhed. Danmark har i en {\aa}rr{\ae}kke bidraget til be-k{\ae}mpelsen af maritim kriminalitet – senest forankret i {\textquoteright}Strategi for den danske indsats mod pirateri og v{\ae}bnet r{\o}veri til s{\o}s 2015-2018{\textquoteright}. Med ud-l{\o}bet af strategien in mente s{\o}ger rapporten at medvirke til at skabe et fundament for eventuelle beslutninger om fremtidige danske bidrag til maritim kriminalitetsbek{\ae}mpelse. Rapporten g{\o}r i den forbindelse tre ting. Indledningsvist pr{\ae}senteres en beskrivelse af bredden i maritim kriminalitet. Dette ved at kategorisere dens v{\ae}sentligste hovedomr{\aa}der og disses relaterede underomr{\aa}der. Dern{\ae}st pr{\ae}senteres en analyse af centrale internationale akt{\o}rer indenfor bek{\ae}mpelse af maritim kriminali-tet, herunder deres {\textquoteright}raison d{\textquoteright}etre{\textquoteright}, hvilke omr{\aa}der af maritim kriminalitet de bek{\ae}mper, deres im{\o}deg{\aa}elsesstrategier samt hvorledes deres fokus senest har udviklet sig. Endelig pr{\ae}senteres et s{\ae}t prioriteringsv{\ae}rkt{\o}jer, som man fra dansk side kan anvende i forbindelse med valg af internati-onale partnere og bidrag, i relation til en eventuel beslutning om fortsat dansk deltagelse i maritim kriminalitetsbek{\ae}mpelse. Rapporten ser maritim kriminalitet som et omfattende internationalt problemkompleks, hvis reduktion bl.a. er udfordret af et underskud af be-k{\ae}mpelseskapacitet, dybereliggende rod{\aa}rsager, samt af en r{\ae}kke transnationale forhold, poly-kriminelle sammenh{\ae}nge, og sammenh{\ae}n-ge mellem forhold p{\aa} land og til s{\o}s. Rapporten konkluderer derfor bl.a. at adresseringen af problemkomplekset fordrer t{\aa}lmodighed og fokus, samt at eventuelle fremtidige danske bek{\ae}mpelsesbidrag derfor b{\o}r for-ankres i bredere samarbejder og f{\ae}lles indsatser i internationalt regi – for herigennem af h{\o}ste den st{\o}rst mulige synergi. Rapporten konklude-rer ogs{\aa} at der ses en tendens til at internationale akt{\o}rer engageret i bek{\ae}mpelsen af maritim kriminalitet har udvidet deres bek{\ae}mpelsesfo-kus til at omhandle mere end alene pirateri – et aspekt som derfor ogs{\aa} b{\o}r medtages i eventuelle overvejelser om fremtidige danske indsatser p{\aa} omr{\aa}det. Endelig konkluderer rapporten at man – for at ens bidrag ikke skal {\textquoteright}drukne{\textquoteright} i problemkomplekset – b{\o}r prioritere og v{\ae}lge bidra-gene med omhu. Dette g{\ae}lder s{\aa}vel i forhold til om man {\o}nsker at bi-drage med f{\ae}rre specialiserede bidrag p{\aa} tv{\ae}rs af mange indsatser, be-k{\ae}mpe udvalgte specifikke typer af maritim kriminalitet eller st{\o}tte ud-valgte specifikke akt{\o}rers im{\o}deg{\aa}elsesstrategier, men ogs{\aa} i forhold til hvad man {\o}nsker at opn{\aa} med sine bidrag, herunder om man s{\o}ger {\textquoteright}her-og-nu-l{\o}sninger{\textquoteright} p{\aa} umiddelbare problemer, s{\aa} som pirateri, eller om man s{\o}ger mere langsigtede l{\o}sninger, herunder at adressere rod{\aa}rsager til lands.",
author = "Jacobsen, {Katja Lindskov} and Mark Winther",
year = "2018",
month = may,
day = "2",
language = "Dansk",
isbn = "9788773938218",
publisher = "Center for Milit{\ae}re Studier, K{\o}benhavns Universitet",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Store masker i små net

T2 - Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse

AU - Jacobsen, Katja Lindskov

AU - Winther, Mark

PY - 2018/5/2

Y1 - 2018/5/2

N2 - Problemkomplekset ’maritim kriminalitet’ spænder vidt, har ofte globale implikationer og er i mange tilfælde forbundet med en lang række trus-ler mod fred og sikkerhed. Danmark har i en årrække bidraget til be-kæmpelsen af maritim kriminalitet – senest forankret i ’Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018’. Med ud-løbet af strategien in mente søger rapporten at medvirke til at skabe et fundament for eventuelle beslutninger om fremtidige danske bidrag til maritim kriminalitetsbekæmpelse. Rapporten gør i den forbindelse tre ting. Indledningsvist præsenteres en beskrivelse af bredden i maritim kriminalitet. Dette ved at kategorisere dens væsentligste hovedområder og disses relaterede underområder. Dernæst præsenteres en analyse af centrale internationale aktører indenfor bekæmpelse af maritim kriminali-tet, herunder deres ’raison d’etre’, hvilke områder af maritim kriminalitet de bekæmper, deres imødegåelsesstrategier samt hvorledes deres fokus senest har udviklet sig. Endelig præsenteres et sæt prioriteringsværktøjer, som man fra dansk side kan anvende i forbindelse med valg af internati-onale partnere og bidrag, i relation til en eventuel beslutning om fortsat dansk deltagelse i maritim kriminalitetsbekæmpelse. Rapporten ser maritim kriminalitet som et omfattende internationalt problemkompleks, hvis reduktion bl.a. er udfordret af et underskud af be-kæmpelseskapacitet, dybereliggende rodårsager, samt af en række transnationale forhold, poly-kriminelle sammenhænge, og sammenhæn-ge mellem forhold på land og til søs. Rapporten konkluderer derfor bl.a. at adresseringen af problemkomplekset fordrer tålmodighed og fokus, samt at eventuelle fremtidige danske bekæmpelsesbidrag derfor bør for-ankres i bredere samarbejder og fælles indsatser i internationalt regi – for herigennem af høste den størst mulige synergi. Rapporten konklude-rer også at der ses en tendens til at internationale aktører engageret i bekæmpelsen af maritim kriminalitet har udvidet deres bekæmpelsesfo-kus til at omhandle mere end alene pirateri – et aspekt som derfor også bør medtages i eventuelle overvejelser om fremtidige danske indsatser på området. Endelig konkluderer rapporten at man – for at ens bidrag ikke skal ’drukne’ i problemkomplekset – bør prioritere og vælge bidra-gene med omhu. Dette gælder såvel i forhold til om man ønsker at bi-drage med færre specialiserede bidrag på tværs af mange indsatser, be-kæmpe udvalgte specifikke typer af maritim kriminalitet eller støtte ud-valgte specifikke aktørers imødegåelsesstrategier, men også i forhold til hvad man ønsker at opnå med sine bidrag, herunder om man søger ’her-og-nu-løsninger’ på umiddelbare problemer, så som pirateri, eller om man søger mere langsigtede løsninger, herunder at adressere rodårsager til lands.

AB - Problemkomplekset ’maritim kriminalitet’ spænder vidt, har ofte globale implikationer og er i mange tilfælde forbundet med en lang række trus-ler mod fred og sikkerhed. Danmark har i en årrække bidraget til be-kæmpelsen af maritim kriminalitet – senest forankret i ’Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018’. Med ud-løbet af strategien in mente søger rapporten at medvirke til at skabe et fundament for eventuelle beslutninger om fremtidige danske bidrag til maritim kriminalitetsbekæmpelse. Rapporten gør i den forbindelse tre ting. Indledningsvist præsenteres en beskrivelse af bredden i maritim kriminalitet. Dette ved at kategorisere dens væsentligste hovedområder og disses relaterede underområder. Dernæst præsenteres en analyse af centrale internationale aktører indenfor bekæmpelse af maritim kriminali-tet, herunder deres ’raison d’etre’, hvilke områder af maritim kriminalitet de bekæmper, deres imødegåelsesstrategier samt hvorledes deres fokus senest har udviklet sig. Endelig præsenteres et sæt prioriteringsværktøjer, som man fra dansk side kan anvende i forbindelse med valg af internati-onale partnere og bidrag, i relation til en eventuel beslutning om fortsat dansk deltagelse i maritim kriminalitetsbekæmpelse. Rapporten ser maritim kriminalitet som et omfattende internationalt problemkompleks, hvis reduktion bl.a. er udfordret af et underskud af be-kæmpelseskapacitet, dybereliggende rodårsager, samt af en række transnationale forhold, poly-kriminelle sammenhænge, og sammenhæn-ge mellem forhold på land og til søs. Rapporten konkluderer derfor bl.a. at adresseringen af problemkomplekset fordrer tålmodighed og fokus, samt at eventuelle fremtidige danske bekæmpelsesbidrag derfor bør for-ankres i bredere samarbejder og fælles indsatser i internationalt regi – for herigennem af høste den størst mulige synergi. Rapporten konklude-rer også at der ses en tendens til at internationale aktører engageret i bekæmpelsen af maritim kriminalitet har udvidet deres bekæmpelsesfo-kus til at omhandle mere end alene pirateri – et aspekt som derfor også bør medtages i eventuelle overvejelser om fremtidige danske indsatser på området. Endelig konkluderer rapporten at man – for at ens bidrag ikke skal ’drukne’ i problemkomplekset – bør prioritere og vælge bidra-gene med omhu. Dette gælder såvel i forhold til om man ønsker at bi-drage med færre specialiserede bidrag på tværs af mange indsatser, be-kæmpe udvalgte specifikke typer af maritim kriminalitet eller støtte ud-valgte specifikke aktørers imødegåelsesstrategier, men også i forhold til hvad man ønsker at opnå med sine bidrag, herunder om man søger ’her-og-nu-løsninger’ på umiddelbare problemer, så som pirateri, eller om man søger mere langsigtede løsninger, herunder at adressere rodårsager til lands.

M3 - Rapport

SN - 9788773938218

BT - Store masker i små net

PB - Center for Militære Studier, Københavns Universitet

ER -

ID: 197093505