Skolen og straffen: mellem magt og afmagt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review


Denne artikel er en genealogisk analyse af den danske folkeskoles syn på og brug af straf. Igennem artiklen vises det, dels hvordan straf har udviklet sig, dels hvordan lærerens ret til at bruge fysisk afstraffelse i perioder er søgt begrænset for blot at blive erstattet af andre former for repressalier, der – uanset intentionen – ikke nødvendigvis har været eller er mere humane.
Artiklen er inspireret af Michel Foucaults bog Overvågning og straf, hvori Foucault foretager en genealogisk analyse af straffesystemet fra offentlige henrettelser til det mo- derne fængsel (Foucault, 2002). Her viser Foucault, hvordan straf unægteligt har ændret sig, men at de moderne former for straf, i form af genopdragelse, ikke nødvendigvis er så humane, som vi forestiller os. Frem for kontant afregning, installeres overvågningen i individet, således at sjælen bliver kroppens fangevogter (ibid.). Det, der finder sted i det moderne fængsel, er således lige så overgribende for individet som 1700-tallets offentlige henrettelse, om end på andre måder.
Original languageDanish
Article number2
JournalKognition & Paedagogik
Volume115
Pages (from-to)8-20
Number of pages13
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 2020

ID: 236991490