Sex til salg i storbyen. Prostitution sidst i 1800-tallet og i nyere tid [sammen med Lise A. Frandsen]

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Documents

Lektørudtalelse: https://bibliotek.dk/pop_vis.php?target=lektor&format=pop_up&ccl=ld%3d(28553153)
Prostitution indebærer som fænomen fundamentale kulturspørgsmål. Den offentlige debat kører aktuelt i højeste gear og rejser bl.a. spørgsmål såsom, hvorvidt det er indskrænkning af frihed at kriminalisere sexkøberne, som det er sket i Sverige, eller en sådan lovgivning tværtimod skal betragtes som en sikring af sårbare kvinders frihed.

Samtidigt eksisterer prostitution som en barsk realitet midt iblandt os. Prostitution er hele tiden til stede i sin skjulte pågåenhed. Ikke mindst i København findes den i en mangfoldighed af former og præger det københavnske byrum både åbent ved gadeprostitutionen og skjult bag blændede vinduer. De fleste har en mening om prostitution, og samtidigt er det en mørk krog af samfundet - og ikke mindst historien - som få egentligt kender til.

Hvor litteratur omkring prostitution typisk er kendetegnet ved at behandle ét aspekt af prostitution - enten politiske standpunkter, den brede diskurs eller de store historiske strøg i udviklingen - er ambitionen med denne bog at behandle flere elementer af prostitution fra forskellige men i høj grad relaterede vinkler.

Den røde tråd gennem bogen er, hvordan prostitution udfolder sig som et socialt og kulturelt fænomen i byrummet - såvel i dag som gennem historien. Hvor og hvordan er prostitutionen til stede konkret og fysisk i hverdagen - i det nabolag, vi alle er en del af? Hvordan bliver prostitutionen håndteret og reguleret af myndigheder på forskellige måder? Hvilke rationaler dominerer diskurserne, og hvordan har debatten udviklet sig på området?

For at nærme sig disse spørgsmål er der foretaget mikro-studier af den sociale udvikling i prostitutionskvarterer i den sidste halvdel af 1800-tallet. Her får man indblik i, hvordan naboerne til prostitutionen i de udpegede bordelgader forholdt sig til fænomenet fra 1850 til 1900. Parallelt hermed indeholder bogen interview- og feltarbejdsbaserede etnografiske beskrivelser af det nutidige prostitutionsmiljø i København, hvor der bl.a. ses på prostitutionen på Vesterbro før, under og efter byfornyelsen.

Original languageDanish
Number of pages182
Publication statusPublished - 2009

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 15432434