Regulering af islamiske ægteskabspraksisser i nyere dansk lovgivning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel gør rede for begrebet ’andet ægteskabslignede forhold’ som nyt begreb i dansk ret, og undersøger, hvordan og i hvilken grad der er kongruens og inkongruens mellem det juridiske begreb om ’andet ægteskabslignede forhold’ og det islamiske ægteskab, nikah. Med baggrund i nyere forskningsbaseret viden om islamisk ægteskabspraksis gennemgår artiklen en række forhold, der kan bidrage til at udfylde det materielle indhold i begrebet ’andet ægteskabslignede forhold’, især i spørgsmål om hvorvidt en religiøs autoritet medvirker ved indgåelsen af nikah, samt i de sociale og religiøse sammenhænge, hvor indgåelse af nikah og nikah-kontrakter er aktuelle. Dette er anledning til fem konkrete kriterier for en praktisk og faglig vurdering af, hvorvidt et nikah-forhold meningsfyldt kan siges at udgøre et ’andet ægteskabslignede forhold’. Artiklen peger endvidere på inkongruenser i forhold til tvangsægteskaber, og vidner og værgers rolle ved en islamisk vielse.
Original languageDanish
JournalRetfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
Volume2
Issue number176
Pages (from-to)9-23
Number of pages15
ISSN0105-1121
Publication statusPublished - 28 Jun 2023

ID: 362187607