Økonomiske effekter af Ruslands fødevareboykot på Danmark og dansk landbrug

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Denne artikel indeholder et forsøg på en kvantificering af de økonomiske effekter af den russiske importboykot af fødevarer på henholdsvis den danske økonomi og dansk landbrugs økonomi. For Danmark betyder boykotten, at godt 2,9 mia. kr. eksport falder bort. I en verden med tilpasning viser beregninger i en CGE-model, at dette på kort sigt betyder et fald i det danske BNP på 290 mio. kr. og et fald i den danske beskæftigelse på 795 fuldtidsstillinger. På længere sigt vil der ske yderligere tilpasninger. For dansk landbrugs vedkommende rammer dette på et meget uheldigt tidspunkt. Erhvervet står midt i en gældskrise, lavt produktivitetsvækst og ringe indtjening.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Landoekonomi
Volume201
Issue number3
Pages (from-to)167-177
Number of pages11
ISSN0040-7119
Publication statusPublished - Dec 2015

ID: 150907870