Mødet mellem krop og horisont: Sted, sanser, arkitektur. Håndværk og æstetik i landskabsarkitektur - Studio 2016

Research output: Book/ReportReportCommunication

I relation til aktuelle planer hos parterne bag Naturpark Amager om udvikling af naturparken med første tiltag som maritime anlæg og oplevelsesdestinationer, har 2. års landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet i foråret 2016 fået til opgave at lave et forslag til et badested i den sydvestlige del af naturparken. I de individuelle projekter har de studerende arbejdet med et overordnet landskabeligt greb, et landskabeligt rumligt forløb og et område, som etablerer et nyt centralt sted for ophold i naturparken, indenfor, udenpå eller på kanten af naturparken og det store havdige. De studerende har skullet foreslå hvorledes et badeanlæg kan skabe rammerne for en sanselig oplevelse af vand og de landskabelige kvaliteter naturparken rummer i syd og vest. Arkitektonisk og oplevelsesmæssig interaktion med den lange kyststrækning, parkens skabte som naturlige elementer og horisont(er) har været central for løsning af opgaven og kursets metodiske omdrejningspunkt.
Original languageDanish
Number of pages188
Publication statusPublished - 2016

ID: 170737307