Kollektiv forvaltning i informationssamfundet og det nye regime under direktivet 2014/26/EU

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Artikeln er baseret på et oplæg holdt den 8.maj 2015 på det XV Nordiske Ophavsretssymposium, Reykjavik, Island.

I 2014 har EU-lovgiveren delvis reguleret kollektiv forvaltning ved direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (2014/26/EU). I artiklen gives først et overblik over den udvikling, som førte til de nye regler for multiterritoriale licenser i direktiv. I den anden del gives nogle perspektiver på implementeringen af direktivet i Danmark især vedrørende afsnit II i direktiv 2014/26/EU, der indeholder regler, som vedrører alle forvaltningsorganisationers styring og tilsyn.
Original languageDanish
JournalN I R
Issue number6
Pages (from-to)697-705
Number of pages9
ISSN0027-6723
Publication statusPublished - 2016

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 144741733